Alkoholutfordringer 2012

Alkoholutfordringer 2012

Alkoholbruk koster Europa nesten en billion kroner i året. Politileder Arne Johannessen sier alkohol også er et stort problem i Norge.

UL 2012

UL 2012arrangeres denne ukai Kongeparken i Ålgård.

Arne Johannessen er politimann og leder for Politiets Fellesforbund. På UL holdt han seminar om rusutfordringene i 2012.

Alkoholer en stor utfordring i Norge. Som politimann og leder av Politiets Fellesforbund har Arne Johannessen tydelig sett alle problemene dette medfører.

På seminaret sitt  under UL ga han et innblikk i en del statistikk rundt problemer med rus i Norge i dag, mer spesifikt problemer knyttet til nytelsen av alkohol. De som møtte opp fikk et lite inntrykk av hvor stort alkoholmisbruket er i forhold til problemer med andre type rusmidler, som narkotika.

Han har sett mange mennesker som er blitt ødelagt av alkohol og drikking i familien

Johannessen viste blant  annet at de aller fleste voldshandlinger som skjer i Norge har en sammenheng med alkohol.Han forteller at han har sett mange mennesker som er blitt ødelagt av alkohol og drikking i familien. Man endrer personlighet når man drikker og det gjør noe med de rundt deg.

Selv er ikke Arne kristen, men ønsker å fremme flere rusfrie arenaer. Han forteller om en del opplevelser i jobbsammenheng hvor alkoholholdige drikker var det eneste som ble tilbudt. Han er selv avholdsmann, og mener at man ikke burde trenge å bruke så mye tid på å forklare hvorfor man er det, men heller leve etter det man sier.

Mange fikk etutvidet perspektiv på hvor mye alkohol kan skade og ødelegge

Ingeborg Tonstad forteller  i etterkant av seminaret at det var bra å oppleve at det å være avholds ikke bare trenger å være en kristen greie. – Når man får såpass mye statistikk skjønner man at det gjelder for alle, sier hun.

– Det gjorde inntrykk å få høre hvor mye skade alkohol faktisk gjør, både samfunnsmessig og for enkeltpersoner, sier Anette Engnes, som også var på seminaret.

Johannessen fortalte at vi i Europa bruker hele 975 milliarder kroner årlig på å rette opp i hendelser knyttet til alkohol.

Karen Goa forteller at hun sitter igjen med et fornyet ønske om å være avholds etter seminaret, og synes det var bra at UL tok inn noen som ikke var kristne til å snakke om dette. – Jeg tror mange gjennom dette seminaret har fått et utvidet perspektiv på hvor mye alkohol kan skade og ødelegge, avslutter hun.