Bøker i Bibelen

Apostlenes gjerninger

Mange filmer og tv-serier får oppfølgere. Slik er det i Bibelen også. Apostlenes gjerninger tar opp tråden hvor evangeliene slutter.

av Christian Lilleheim

Johannes-brevene

Johannes ble kalt "kjærlighetens apostel", og nettopp kjærligheten og omsorgen for leserne er tydelig i disse tre korte brevene.

av Yngve Litleskare Leine

Jakobs brev

ADVARSEL! Trives du godt i sofaen og ønsker ikke å bli utfordret av Gud, IKKE les Jakobs brev!

av Christian Lilleheim

Hebreerbrevet

Dette brevet kan hjelpe oss til å få en større forståelse av Bibelen, og forholdet mellom Det nye og Det gamle testamentet.

av Yngve Litleskare Leine