Det gamle testamentet på 500 ord

Det gamle testamentet på 500 ord

500 000 ord, fordelt på 39 forskjellige bøker. Her kommer et sammendrag av Det gamle testamentet på 500 ord!

Tema

Tema på iTro i mars er «Bibelen».

Det gamle testamentet er et lite bibliotek med 39 skrifter som inneholder rundt 500 000 ord. Er det mulig å presentere så mye på 500 ord? Jeg skal iallfall gjøre et forsøk.

Se også: Dersom du er interessert i litt mer, kan jeg anbefale deg å se «Bibelen på 200 minutter», hvor Sverre Bøe og jeg bruker 100 minutter hver på GT og NT:

 

Fra skapelse til løftesland

Bibelen begynner med fem Mosebøker. Gud skaper verden til et godt sted og plasserer menneskene i Edens hage, hvor de skal leve nær hverandre og Gud. Mennesket synder og kastes ut av hagen og Guds nærhet. Resten av Bibelen er egentlig historien om hvordan Gud gjør dette godt igjen.

Gud utvelger en mann, Abraham, som blir til et folk, Israel. Etter 400 år med slaveri i Egypt, blir Israelsfolket utfridd. Ledet av Moses reiser de gjennom ørkenen, hjem til Israel. På veien inngår Gud en pakt med dem og gir dem de 10 bud.

GTs historiske bøker forteller om hvordan Israel inntar landet Gud har lovet dem. Josva er leder. Etter Josvas død følger dommertiden og mye turbulens. Først i kongetiden, særlig under David og Salomo, blir det mer orden på sakene.

Profetene advarer mot å forlate Gud

Dessverre forteller hele Israels historie om hvordan folket stadig falt bort fra Gud og brøt hans gode lover, det gjelder også en konge som Salomo. Etter kong Salomos død lar derfor Gud landet bli delt i to, i delene Israel og Juda. De fleste kongene i de to rikene følger ikke Gud, noe vi leser om i Kongebøkene.

Derfor sender Gud gang på gang profeter som advarer folket mot konsekvensene dette vil få. De vil miste alt det gode Gud har gitt dem.

Noen av profetene kan vi lese om i Bibelens historiebøker, mens mange av de andre har egne bøker. Blant disse er Jesaja, Jeremia og Esekiel svært lange, men vi har også de kortere Småprofetene – 12 totalt. Felles for alle disse er at de advarer folket mot å forlate Gud, kaller dem til å komme tilbake til Gud og gir løfter om at Gud er interessert i fellesskap.

Fangenskap i Babylon

Til slutt er Guds tålmodighet oppbrukt og han lar fiendefolk erobre både Israel og Juda. Det nordlige kongeriket, Israel, forsvinner fra historiens arena, mens folket i Juda føres i fangenskap til Babel, dagens Irak.

Etter 70 år i fangenskap får folket omsider vende tilbake og i bøkene Esra og Nehemja kan vi lese om hvordan de gjenoppbygger Guds hus, templet, i Jerusalem og gjenopptar livet i Israel. GTs tre siste bøker, profetene Haggai, Sakarja og Malaki, forteller om denne tiden.

Men ikke alle av Israel vendte tilbake til landet. En god del jøder fortsatte å leve borte fra Israel, og noen av dem kan vi også lese om i GT. Historiene om Ester og Daniel er eksempler på dette. Disse bøkene tar på en særlig måte opp spørsmålet om å gå mot strømmen og følge Gud i en kultur som ikke gjør det.

Poetiske bøker

I tillegg til den lange historielinjen, finnes også en rekke poetiske bøker i Bibelen. Mest kjent er Salmene med Israels bønner, lovprisning og klage til Gud. Vi har også en rekke bøker som underviser om livets mange sider. Det kan være praktisk visdom i Ordspråkene, kjærlighet i Høysangen, lidelse og det vonde i Job og Klagesangene, livets håpløshet i Forkynneren og mye mer.

Bibelens bibliotek er utrolig mangfoldig og spennende. Sett i gang og les!

Tema

Tema på iTro i mars er «Bibelen».