Johannes-brevene

Johannes-brevene

Johannes ble kalt "kjærlighetens apostel", og nettopp kjærligheten og omsorgen for leserne er tydelig i disse tre korte brevene.

Kjærligheten og omsorgenkommer tydelig fram i Johannesbrevene– selv om det kan være harde ord. I 1 Joh 1,1 skriver han om å vandre i lyset, om at vi skal bekjenne våre synder og så få tilgivelse.

Løftene om at Jesus «renser oss fra all urettferdighet» (1 Joh 1,9) er gode ord – samtidig kan det å bekjenne synd være en tøff prosess. Det er likevel litt trøstende å lese at kristne på Johannes’ egen tid hadde de samme problemene med synd som vi kristne har i dag. Bibelen er veldig realistisk på det punktet.

Du skal være vellykket, rik, sexy og vakker, blir det sagt gjennom TV og andre media

Johannes kommer også med flere klare påbud til leserne. I1 Joh 2,15-17advarer han mot å elske det han kaller «øynenes lyst og hovmodig skryt av det en er og har» (1 Joh 2,16) – noe som bare er altfor lett å gjøre i samfunnet vårt i dag, hvor for eksempel mange TV-serier opphøyer mange av de tingene som Johannes advarer mot at skal ta overhånd i livene våre. Du skal være vellykket, rik, sexy og vakker, blir det sagt gjennom TV og andre media.

For mange blir det å se bra ut en livsstil i seg selv, og så glemmer man at en dag dør man, og evigheten begynner. Det er dette Johannes advarer mot at skal ta overhånd i livene våre, noe som kanskje er mer aktuelt i dag enn på lenge.

Bare hos den sanne Jesus får du tilgivelse for syndene dine, og bare hos han kan du bli frelst

En annen ting som kommer tydelig frem i Johannesbrevene er advarselen mot vrang lære. Han skriver at mange «forførere» har gått ut i verden (2 Joh 7-11) – mennesker som forkynner et falskt budskap om Jesus, og som ikke er virkelig kristne.

Vi må ikke ta til oss det slike mennesker sier. Vi skal nemlig ikke tro på hva som helst, sier Johannes (1 Joh 4,1-3). Når vi hører noen fortelle om Jesus, skal vi undersøke om det han sier stemmer med evangeliet.

Skal jeg oppsummere budskapet i Johannesbrevene, så er det en stor oppfordring til å holde fast ved evangeliet om Jesus. Vi må passe på at ikke noe annet skyver bort Jesus fra livene våre, enten det er kjærlighet til andre ting, eller at vi blir lurt av falsk lære.

Den som har Jesus, han har livet (1 Joh 5,12). Og bare hos den sanne Jesus får du tilgivelse for syndene dine, og bare hos han kan du bli frelst.

Foto: Fotolia.com

Bøker i Bibelener iTros miniinnføring til NT (Det nye testamentet).

Vi håper du får lyst til å bli bedre kjent med den viktigste boka som noen gang er skrevet!

Om forfatteren:

Disse tre korte brevene som vi finner helt på tampen av Bibelen, sier selv ikke noe direkte om hvem som er forfatteren. Men skrivestilen ligner veldig på den vi også ser iJohannesevangeliet– og i tillegg er det tydelig ut fra1 Joh 1,1-3at forfatteren har levd tett på Jesus. Derfor sier en gammel tradisjon at forfatteren av disse tre brevene må være apostelen Johannes, den samme som skrev Johannesevangeliet.