Førstehjelp

Førstehjelp

Fordi vi kjenner Jesu kjærlighet kan vi ikke gå forbi mennesker uten å hjelpe.

113! Jeg står ovenfor en bevisstløs person som har hjertestans. Start hjerte-lunge redning umiddelbart, sier mannen i den andre enden av tråden. Jeg skal veilede deg, sier han, og forteller meg hva jeg skal gjøre: 30 brystkompresjoner og 2 innblåsninger.

Jeg og ei  venninne har akkurat lært førstehjelp på skolen. Hun forteller meg et bilde: Som helsepersonell er vi pliktig til å utøve førstehjelp dersom vi kommer opp i en situasjon hvor det er nødvendig. Som kristne kan vi gi åndelig førstehjelp fordi vi kjenner Jesus – vi har livreddende kunnskap.

For Kristi kjærlighet tvinger oss

Fordi vi kjenner  Jesu kjærlighet kan vi, akkurat som helsepersonell som kan førstehjelp, ikke gå forbi mennesker uten å hjelpe. Vi har det som gir liv. Men som kristne er vi enda mer forpliktet enn helsepersonell. Vi er forpliktet fordi vi ikke lenger eier oss selv. Jesus eier oss. Forpliktelsen er forsterket fordi vi selv har blitt hjulpet. Jesus gav oss livet.

I 2 Kor 5, 14-15  sier Paulus: ”For Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at én er død for alle, derfor er de alle døde. Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og stod opp for dem.” Å leve for Jesus innebærer å fortelle andre at han er veien, sannheten og livet, og at ingen kommer til Gud uten ved han (Joh 14,6). Kristi kjærlighet som ble vist da han døde og stod opp, tvinger oss til å fortelle om forholdet vårt til Gud som ble gjenopprettet.

Du er Jesu utsending. Livet ditt tilhører han!

Dagens andakt er skrevet av Veronika Vegge.

Bønn:

Kjære Gud, takk for at du har gitt meg livet.
Jeg ber om at du må lede meg dit hvor du vil at jeg skal gå.
Hjelp meg til å gi alt til deg og til å være din utsending.
Amen