Ligner du impalaen?

Ligner du impalaen?

Det kan være Gud ser etter noen som er villige til å gjøre et sprang ut i det ukjente.

Du kan være flink til å hoppe – i høyde eller lengde. Men du klarer ikke å slå impalaen. Dette afrikanske dyret har en fabelaktig spenst. I høyden kommer det lett opp i tre meter, og i lengdesprang kan det få en «pers» på bort imot ti meter.

Det må da bli et problem for dyrehager? Hvordan kan en impala holdes på plass innenfor et område? Den vil jo kunne hoppe over nesten hva som helst?

Den vil ikke hoppe før den vet hvor den vil komme til å lande

Feil. For ekspertene  har oppdaget noe spesielt med impalaen. Den vil ikke hoppe før den vet hvor den vil komme til å lande. Derfor vil et ikke-gjennomsiktig gjerde omtrent to meter høyt være tilstrekkelig.

Mange unge og eldre kristne har det nettopp slik. De vil ikke satse før de vet hvor de kommer til å havne. De nekter å ta et skritt i tro hvis de ikke har svarene på forhånd. «Jeg vil ikke si ja til å utdanne meg til misjonær. For hvor kan Gud komme til å lede meg?»

Apostlenes gjerninger fører  oss inn i en spennende misjonshistorie. Paulus og teamet hans «dro så gjennom Frygia og det galatiske land, fordi de ble hindret av Den Hellige Ånd fra å tale Ordet i Asia». De hadde altså planlagt, men Ånden ledet i en ny retning. «Da de var kommet i nærheten av Mysia, prøvde de å dra til Bitynia, men Jesu Ånd ga dem ikke lov.» De prøvde å hoppe, men Herren sa stopp, samtidig som han ledet inn på en ny vei. For Gud hadde en plan. Han ville ha dem til Europa. Etter flere hopp som kunne virke nokså forgjeves, kom kallet i en drøm om natten, der en mann bønnfalt Paulus og sa: «Kom over til Makedonia og hjelp oss!» Da først skjønte apostelen hvor Gud ville ha ham. (Apg 16,6-10)

Får du en tung dag, skal du få desto mer styrke

Blott en dag, ett ögonblick om gangen, har vi lært av Lina Sandell. Det gjelder å leve i dag, tenke på det øyeblikket jeg har akkurat nå. Så vil nok Gud ta seg av de øyeblikkene jeg skal oppleve bak neste gjerde. Som dine dager er, skal din styrke være! (5. Mos 33,25). Får du en tung dag, skal du få desto mer styrke. Får du en lettere dag, kan du glede deg over den også.

Det kan være  Gud ser etter noen som er villige til å gjøre et sprang ut i det ukjente, noen som ikke er fulle av «om» og «men» og masse forbehold. For har ikke Jesus sagt: «Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!» (Matt 28,20)

Dagens andakt er skrevet av Asbjørn Kvalbein

Bønn:

Kjære Jesus, hjelp oss til å legge bekymringene til side og ta et sprang i tro. Takk for at du åpner og stenger for oss, bare vi går frimodig fremover – et øyeblikk om gangen. Takk for at du gir oss styrke nok for hver dag.