Bøker i Bibelen

Evangeliene

I evangeliene i Det nye testamentet kan vi lese om Jesus, og alt det som skjedde rundt ham.

av Yngve Litleskare Leine

Dommernes bok

Moses og Josva er døde, og Israelsfolket trenger nye, samlende ledere som kan rettlede og vise vei. Dette er starten på "dommertiden".

av Karin Holt