Brevene til Tessalonika

Brevene til Tessalonika

1 Tess er antagelig den eldste boka i NT. Her var de opptatt av at Jesus snart ville komme igjen.

Bøker i Bibelen

Bøker i Bibelener iTros miniinnføring til NT (Det nye testamentet).

Vi håper du får lyst til å bli bedre kjent med den viktigste boka som noen gang er skrevet!

Om Tessaloniker-brevene:

Paulus sine brev til tessalonikerne er to små brev som er skrevet med kort mellomrom. Byen Tessalonika var hovedstad i den romerske provinsen Makedonia, og var en viktig havneby.

I Apostlenes gjerninger kan vi lese om at Paulus og hans venn Silas ble arrestert, pisket og sendt bort fra byen Filippi (Apg 16,11-40). Den samme handelsruten som gikk forbi Filippi gikk også til Tessalonika, og dit reiste altså Paulus (Apg 17,1). Ganske snart ble det mange kristne i byen (Apg 17,4), og det er disse menneskene Paulus skriver til i disse brevene.

1 Tess er skrevet omtrent i år 51, og 2 Tess ikke lenge etterpå. 1 Tess kan dermed godt være det eldste skriftet i Det nye testamentet, skrevet knappe tjue år etter at Jesus ble korsfestet.

Men gjennom alt slikt, må vi gjøre som Paulus skriver, og holde oss til frelsen i Jesus

Tre ting går igjen i brevene. For det første uttrykker Paulus stor glede over de han skriver til. Måten de tok imot både Paulus selv og budskapet om Jesus, har nærmest gjort dem berømte, og mange steder har folk hørt om dem. Det er tydelig at Paulus er veldig glad i sine kristne søsken i Tessalonika, og han har et sterkt ønske om å besøke dem igjen (1 Tess 2,17).

For det andre, skriver Paulus en hel del om trengsler og prøvelser, noe de kristne i Tessalonika fikk oppleve mye av. Det er ikke enkelt å være kristen, ofte må man tåle mye motgang og vanskeligheter. Paulus har forberedt tessalonikerne på dette (1 Tess 3,4), men er likevel bekymret for at de skal falle fra midt i vanskelighetene.

Mange steder i verden har kristne mennesker det veldig vanskelig også i dag. For oss her i «trygge Norge» kan derimot prøvelsene være litt annerledes. Kanskje blir vi ikke fysisk forfulgt, men det kan være en veldig stor prøvelse å fokusere på Jesus i en travel hverdag. Men gjennom alt slikt, må vi gjøre som Paulus skriver, og holde oss til frelsen i Jesus.

I bunn og grunn er det ingen som vet nøyaktig når Jesus kommer

Den tredje tingen brevene tar opp, er hva som skal skje når Jesus kommer igjen. Jesus skal komme med frelse til de som tror på ham, men med dom og straff til de som har forfulgt de kristne (2 Tess 1,6-10). Det kan virke som om noen av tessalonikerne tenkte at dette kom til å skje ganske snart, for eksempel om en uke eller en måned. Derfor gadd de ikke jobbe (2 Tess 3,11-12). Dette tar Paulus sterk avstand fra, og forteller at mye skal skje før Jesus kommer igjen (1 Tess 4,13-18,2 Tess 2).

I bunn og grunn er det ingen som vet nøyaktig når Jesus kommer, og nettopp derfor skal vi bare ha tro på ham og på den måten alltid være klare (1 Tess 5,1-6) – noe som gjelder like mye for oss i dag som for tessalonikerne.

Foto: fotolia.com

Bøker i Bibelen

Bøker i Bibelener iTros miniinnføring til NT (Det nye testamentet).

Vi håper du får lyst til å bli bedre kjent med den viktigste boka som noen gang er skrevet!

Om Tessaloniker-brevene:

Paulus sine brev til tessalonikerne er to små brev som er skrevet med kort mellomrom. Byen Tessalonika var hovedstad i den romerske provinsen Makedonia, og var en viktig havneby.