Filipper- og Kolosserbrevet

Filipper- og Kolosserbrevet

Begge disse brevene er skrevet av Paulus, antagelig mens han satt i fengsel, noe han stadig gjorde.

Bøker i Bibelen

Bøker i Bibelener iTros miniinnføring til NT (Det nye testamentet).

Vi håper du får lyst til å bli bedre kjent med den viktigste boka som noen gang er skrevet!

Kule vers:
Fil 1,6Fil 1,14Fil 1,21Fil 2,3Fil 2,5-11Fil 3,14Fil 3,20-21Fil 4,4Fil 4,6Fil 4,9Fil 4,13,

Kol 1,4-5Kol 1,28Kol 2,8Kol 2,13-14Kol 2,15Kol 3,1-2Kol 3,16Kol 4,2-6

Filipperbrevet

Filipperbrevet blir av og til kalt ”gledens brev”, og det er selvsagt ikke uten grunn. Paulus var i Filippi under sin andre misjonsreise, og i tillegg til at han opplevde noen dramatiske hendelser der, ble det grunnlagt en menighet, antagelig den første i Europa.

Paulus skrev dette brevet for å takke for støtten filipperne hadde gitt ham, og foralt debetydde for ham. Paulus satt i fengsel, og visste at han kanskje snart ville bli drept. Men det var ikke så farlig for ham virker det som.

Det er en del ting Paulus vil minne filipperne på, i tilfelle han aldri møter dem igjen

Det går an å glede seg midt i vanskelighetene når man har fellesskapet med Jesus. Og det at han satt i fengsel hadde visstnok ikke bare vært negativt, men betydd at flere hadde fått høre evangeliet der.

For Paulus bygde livet sitt på det Jesus har gjort, og ikke det han selv har gjort. Et sted kommer han med det som kunne vært en ”skryteliste”, men han viser at dette ikke betyr noe for ham, for han bygger heller livet sitt på det Jesus har gjort.

Ellers er det en del ting Paulus vil minne filipperne på, i tilfelle han aldri møter dem igjen. De må fortsette å være lydige mot Kristus, slik som Kristus var lydig. Og de har alltid noe å glede seg over, hvis de har fellesskap med Kristus og hverandre. Paulus ser på det å lede andre til Jesus som det flotteste han har opplevd, og derfor er de kristne i Filippi så viktige for ham.

Kolosserbrevet

Kolosserbrevet skrev Paulus til en menighet han aldri hadde besøkt. Likevel har han noe å bringe dem fra Gud.

Og han takker for fellesskapet han har med dem, akkurat som vi som kristne har et fellesskap med alle andre kristne rundt omkring i verden. Ikke fordi vi nødvendigvis har møtt dem, men fordi vi deler et felles håp, og har Jesus til felles med dem. Og Paulus skriver om dette håpet vi kristne har, som er utgangspunktet for måten vi skal leve og se på fremtiden på.

Det har skjedd noe nytt i livene våre etter at vi tok imot Jesus

Paulus vil også advare mot en forfalsket kristendom som begynte å få innpass blant de troende, og han ville si noen viktige ting om kristen tro og kristen liv, ting som er like aktuelle for oss i dag!

Ellers forteller Paulus en del om Jesus, at han var til før alt annet, og står over alle ting, og vi kristne må holde fast ved ham. Og selv om det var Jesus som døde på korset, har vi kristne også del i det. Akkurat som når vi synger ”Seier´n er vår”, selv om det strengt talt ikke varvisom var med i løpet.

Som kristne har vi og fått et nytt liv, og det gamle er forbi. Det har skjedd noe nytt i livene våre etter at vi tok imot Jesus.

Den kristne forfatteren Nick Pollard bruker Kol 4,2-6 som utgangspunkt for mye av sin veldig spennende bok Snakk om tro (les et utdrag fra boka hans her). Dette viser hvor viktig bønn er, samtidig som det gis noen praktiske råd om å leve riktig og klokt i møte med de som ikke er kristne.

Foto: fotolia.com

Bøker i Bibelen

Bøker i Bibelener iTros miniinnføring til NT (Det nye testamentet).

Vi håper du får lyst til å bli bedre kjent med den viktigste boka som noen gang er skrevet!

Kule vers:
Fil 1,6Fil 1,14Fil 1,21Fil 2,3Fil 2,5-11Fil 3,14Fil 3,20-21Fil 4,4Fil 4,6Fil 4,9Fil 4,13,

Kol 1,4-5Kol 1,28Kol 2,8Kol 2,13-14Kol 2,15Kol 3,1-2Kol 3,16Kol 4,2-6