Korinterbrevene

Korinterbrevene

I menigheten i Korint gikk ikke alltid alt helt på skinner.

Bøker i Bibelen

Bøker i Bibelener iTros miniinnføring til NT (Det nye testamentet).

Vi håper du får lyst til å bli bedre kjent med den viktigste boka som noen gang er skrevet!

De to korinterbrevene er blant de lengste brevene i hele NT, og er skrevet av Paulus til den kristne menigheten i byen Korint, som han besøkte på sin andre misjonsreise (Apg 18,1-18).

1 Kor er skrevet rundt år 55 e. Kr, og 2 Kor nesten ett år senere. På denne tiden hadde Korint omkring en kvart million innbyggere, og var en sentral havneby i det gamle Hellas, med masse liv. Særlig 1 Kor gir oss et veldig interessant innblikk i menighetslivet i en av de aller første kirkene, og hvordan apostelen Paulus veileder menigheten.

Mye av det som blir skrevet om i brevene gjelder også i dag

Dette gjør at brevet er relevant også i dag, fordi mye av det som blir tatt opp er like aktuelt nå som da. For eksempel skriver Paulus i 1 Kor en god del om hvordan det i en kristen menighet må være fellesskap, og ikke splittelser (1 Kor 1,10-17).

Senere skriver han om hvordan de kristne er som forskjellige lemmer på èn kropp, der alle har forskjellige oppgaver, men er likevel del av en helhet, og kan ikke stå alene (1 Kor 12,12-27).

Korint var en veldig ny by – og innbyggerne var preget av de mange forskjellige kulturene de kom i kontakt med gjennom handel. Siden menneskene i Korint fikk så mye påvirkning fra forskjellig hold, var byen preget av mye umoral, og nettopp moral og livsførsel er noe Paulus skriver mye om i Korinterbrevene.

Flere av medlemmene i menigheten levde ganske enkelt på en måte som ikke var rett, og mye av dette tar Paulus opp i 1 Kor (særlig kapittel 5-11) På grunn av dette er Korinterbrevene spesielt relevante også i dag, siden mye av det som blir skrevet om i brevene også gjelder i dag.

Å møte motgang som kristen er slett ikke unormalt – slik har det alltid vært

I 2 Kor er tonen litt annerledes. Paulus er glad for at forholdene er blitt bedre i Korintermenigheten etter at han skrev til dem (2 Kor 7,8-11). Likevel er han bekymret for at de har lett for å høre på vrang lære og falsk forkynnelse (2 Kor 11,3), og han advarer mot å høre på de som kommer med et annet budskap om Jesus. Det er bare hos den virkelige Jesus at man får evig liv!

En annen ting som ofte blir nevnt i disse brevene, er hvordan Paulus og andre møter motgang og vanskelige tider i arbeidet med å fortelle om Jesus. Å møte motgang som kristen er slett ikke unormalt – slik har det alltid vært.

Men Paulus og hans medarbeidere mister ikke motet av den grunn. For selv om motgangen kan være tung, har de fokus på at de er frelst, og går bedre ting i møte (2 Kor 4,16-18). Selv ikke døden er skremmende når fokuset er på den evige frelse (2 Kor 5,1-3). Dette fokuset har vi i dag lett for å glemme, og også her har vi noe å lære av Korinterbrevene!

Foto: fotolia

Bøker i Bibelen

Bøker i Bibelener iTros miniinnføring til NT (Det nye testamentet).

Vi håper du får lyst til å bli bedre kjent med den viktigste boka som noen gang er skrevet!