Heller ikke jeg fordømmer meg

Heller ikke jeg fordømmer meg

Gud har sagt at han tilgir. Av og til tror jeg også at vi også må tilgi oss selv.

Som mennesker vil vi gjennom livet møte vanskelige faser og krevende erfaringer. Mange av disse kan gi oss sår på sjelen, og i tillegg kan det være knyttet både skyld og skam til dette. Som kristne er vi heller ikke spart fra å møte motstand, smerte og vanskelige opplevelser.

Mange bærer på sår og smerter over ting som ikke ble som man hadde tenkt eller håpet, eller har levd med brutte relasjoner eller uoppgjorte forhold.

For meg er det en lettelse å vite at også dette skal vi være foran Guds ansikt med. Det vil si at vi skal få være i hans nærhet med det vanskelige.

For han har kastet alle mine synder bak sin rygg

Mange ting har  vi gjerne et behov for å ta et oppgjør med både ovenfor Gud og mennesker. Vi skal få komme til han som engang sa:

Sannelig, våre sykdommer tok han på seg,
og våre smerter bar han.
Vi trodde han var blitt rammet,
slått av Gud og plaget.

Men han ble såret for våre overtredelser
og knust for våre misgjerninger.
nbsp;Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred,
ved hans sår har vi fått legedom . (Jes 53,4-5)

Skyld, skam, forsoning og tilgivelse. Alle disse ordene er store og dype ord som det er viktig å ikke ta lettvint på eller hoppe bukk over. Men kanskje det av og til også er viktig å låne noen ord fra søndagsskolesanger hvor vi synger om en Gud som er nådig og som tilgir :

For han har kastet alle mine synder bak sin rygg,
han ser dem aldri mer. (Samtidig som vi gjorde noen illustrerende bevegelser J).

Hvordan Jesus møtte denne kvinnen kan også være en måte vi må møte oss selv på

Gud har sagt  at han tilgir. Av og til tror jeg også at vi også må tilgi oss selv. Når Gud har sagt at han tilgir syndene våre og ”ser dem aldri mer”, når vi har gått til Gud med både synd og det som tynger, skal vi få leve videre som nye mennesker. Til kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd sa Jesus:

«Heller ikke jeg fordømmer deg.
Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!»  (Joh 8,1 -11)

Når vi har kommet til Jesus og lagt fra oss det som tynger der skal vi også få reise oss opp og gå videre. Hvordan Jesus møtte denne kvinnen kan også være en måte vi må møte oss selv på: Heller ikke jeg fordømmer meg.