Galater- og Efeserbrevet

Galater- og Efeserbrevet

Disse brevene forteller om en gratis frelse for dem som tror, og hvordan et liv som kristen bør ta seg ut.

Galaterbrevet og Efeserbrevet er to viktige brev i NT. Paulus har skrevet begge disse. De forteller om en gratis frelse for dem som tror, og hvordan et liv som kristen bør ta seg ut. Brevene bruker vanskelige ord og uttrykk for å forklare dette, men bak dette vanskelige språket ligger kjernen i troen vår.

Galaterbrevet

 Galaterbrevet forteller oss hvor gratis nåden er. Den er noe vi ikke kan jobbe oss til, men den er Guds gave som vi får gratis ved troen på Jesus.

Brevet er skrevet en gang ca mellom år 50 og 55 e.Kr. til en menighet i et romersk område som het Galatia. Det er et område som ligger i dagens Tyrkia. Paulus startet denne menigheteten og lærte dem evangeliet på en av sine misjonsreiser.

Frelsen er ikke noe vi kan gjøre oss fortjent til, men den er noe troen på Jesus gir oss

Grunnen til at Paulus skriver brevet er at galaterne har fått besøk av noen som prøver å fortelle dem at frelsen ikke bare er ved troen alene, men at en må oppfylle noen krav for å bli frelst. Galaterne var nok lett påvirkelige. De ble fort begeistret (4,15), men også lett forvirret, for de tok vranglæren som god fisk.

Palus blir naturligvis sint. Han hadde lært menigheten at frelsen kommer ved troen alene, og så biter de på agnet med en gang noen forteller dem noe annet. Galaterne trodde nå at de måtte omskjæres, holde sabbaten og spisereglene fra det gamle testamente for å bli frelst. Dette vil Paulus rette opp i. Frelsen kommer ved troen alene, uten gjerninger understreker han gang på gang.

Selv om det skulle komme en engel å si noe annet enn at frelsen er gratis, sier Paulus, så må dere ikke tro på det. Den engelen skal være forbannet (1,8). Dette forteller oss hvor viktig det er at vi ikke stoler på våre egne handlinger når det kommer til spørsmålet om vi er frelst. Frelsen er ikke noe vi kan gjøre oss fortjent til, men den er noe troen på Jesus gir oss (2,16).

Efeserbrevet

Efeserbrevet skrev Paulus mens hans satt i fengsel enten i Cæsarea (ca år 57-59) eller i Roma (ca år 60-62). Brevet er skrevet til menigheten i Efesos, som var en av de største byene i romerriket.

Dersom brevet skulle hatt en overskift, kunne det vært noe slik som «Å være i Kristus». Dette uttrykket går igjen på mange forskjellige måter gjennom hele brevet. En annen sentral tanke i brevet er at menigheten er Kristi kropp. Så rart. Hver enkelt i menigheten har sin oppgave, på samme måte som hver enkelt kroppsdel har sin funksjon. Hvilken kroppsdel er du?

Dersom du leser første halvparten av efeserbrevet (kap 1-3) vil du lære masse om frelsen som Jesus har gir. Den andre halvparten (kap 4-6) handler om hva frelsen gjør med livet vår. Dette kan være greit å lese hvis du har lyst å lære hvordan kristne skal oppføre seg både ovenfor Gud og ovenfor andre mennesker.

Prøv å lese gjennom disse brevene med følgende spørsmål i bakhodet:
– Hva må jeg gjøre for å få frelse?
– Hvordan skal jeg leve som en kristen?

Foto: fotolia.com

Bøker i Bibelener iTros miniinnføring til NT (Det nye testamentet).

Vi håper du får lyst til å bli bedre kjent med den viktigste boka som noen gang er skrevet!

Kule vers:
Gal 2,16
Gal 2,20
Gal 5,14
Gal 6,2

Ef 2,8-10
Ef 4,29
Ef 4,32
Ef 6,1
Ef 6,10-18