De forskjellige evangeliene

De forskjellige evangeliene

Det nye testamentet begynner med fire evangelier. Men hvorfor er det fire evangelier, og hva kjennetegner de forskjellige evangeliene?

Bøker i Bibelen

Selv om de fire evangeliene i Det nye testamentet forteller den samme historien, ser de det fra fire forskjellige synsvinkler. Her gir Yngve oss en liten innføring i hva som kjennetegner hvert av de forskjellige evangeliene.

De fire evangeliene har hver sine særtrekk, og vi skjønner at de er skrevet delvis til forskjellige målgrupper.

Matteus kan vi si er den skriftlærde. Han begynner med å gå gjennom familietreet til Jesus, for å vise den jødiske avstamningen hans. Noe annet som er spesielt i Matteus er måten han viser til profetier i Det gamle testamentet som Jesus oppfylte, for eksempel i 1,22, 2,17 og 23.

På grunn av dette tenker man seg at Matteusevangeliet er skrevet med tanke på kristne med jødisk bakgrunn, siden de hadde en spesiell tilknytning til Det gamle testamentet, som var Bibelen deres.

En gammel kirkelig tradisjon sier at det var disippelen Matteus (Matt 10,3) som skrev evangeliet. Dette vet vi ikke sikkert, men det må uansett ha vært noen med nær tilknytning til Jesus og disiplene.

Mye action og handling i Markusevangeliet

Grunnen til at Matteusevangeliet kommer først i NT, er at man tidligere mente at dette var det evangeliet som ble skrevet først. I dag er det derimot vanlig å mene atMarkusevangelieter eldst, men det har blitt stående som nummer to likevel.

Markus er har en mer fortellende og levende stil enn Matteus. Det er mye action og handling i Markusevangeliet, og få taler. Formuleringen «og straks» går igjen mange ganger. Her er det ikke noe dødtid! En gammel kilde sier at Markus reiste sammen med Peter og var tolken hans, og at Markus skrev ned alt det han mange ganger hadde hørt Peter fortelle. Det forklarer jo den muntlige stilen og fokuset på handling. Markusevangeliet blir nåsett på som det eldste evangeliet, og antas å ha blitt skrevet ca. år 65 e.Kr.

Et historisk verk

Lukasevangeliet er del én av et stort historisk verk, der Apostlenes Gjerninger er del to. Det ser du om du sammenligner innledningen til begge bøkene (Luk 1,1-4 og Apg 1,1-2). Forfatteren av Lukasevangeliet og Apostelgjerningene er «legen Lukas» (Kol 4,14), og evangeliet er skrevet omkring år 80.

Lukasevangeliet er skrevet for kristne som ikke hadde jødisk bakgrunn. Det ser vi for eksempel ved at Lukas ikke skriver «Golgata», men oversetter det med «Hodeskallen» (Luk 23,33).

Et overblikk som de andre ikke har

Etter alt å dømme er det apostelen Johannes som har skrevet Johannesevangeliet, rundt år 90 e.Kr. Johannesevangeliet skiller seg ut fra de andre tre, og har en helt annen stil.

Johannesevangeliet er det evangeliet som er skrevet lengst etter Jesu liv, og Johannes har dermed et slags overblikk som de andre ikke har.

Han begynner med å fortelle om hvem Jesus er og hvorfor han er kommet (Joh 1,1-14), og har med en del stoff som de andre ikke har med og utfyller slik historien om Jesus. Samtalen med Nikodemus (Joh 3,1-21), fortellingen om da Jesus gjorde vann til vin (Joh 2,1-11) og da Jesus vekket opp Lasarus (Joh 11,1-46) er eksempel på ting bare Johannes som nevner.

Bøker i Bibelen

Selv om de fire evangeliene i Det nye testamentet forteller den samme historien, ser de det fra fire forskjellige synsvinkler. Her gir Yngve oss en liten innføring i hva som kjennetegner hvert av de forskjellige evangeliene.