Johannes’ åpenbaring

Johannes’ åpenbaring

Johannes bruker heftige virkemidler og bilder for å fortelle oss at vi som tror allerede har seiret. Bare hold fast på det.

Bøker i Bibelen

Bøker i Bibelen er iTros miniinnføring til NT (Det nye testamentet). Les innføring til flere bøker her. Denne saken ble første gang publisert i 2010.

Noen ting som bare må leses:
De syv sendebrevene i kap 2 og 3
Himmelskaren i 7,9-17
Moses’ sang i 15,1-4
Lammets bryllup i 19,1-9
En ny himmel og en ny jord i 21,1-8

Apostelen Johannes er blitt forvist til øya Patmos fordi han er kristen (1,9).

Han er ikke den eneste som har måtte lide fordi han tror på Jesus på den tiden, andre er blitt slått i hjel fordi de var kristne (2,13).

I løpet av tiden på Patmos får Johannes syner fra Gud, og han skriver Åpenbaringen for å fortelle om disse. En regner med at boken ble skrevet rundt 95 e.kr.

Johannes skriver til sju menigheter i Lilleasia, det er i dagens Tyrkia. Han skriver en hilsen til hver av disse menighetene i kapitlene 2 og 3.

Selv om de er skrevet til menigheter i Tyrkia for 2000 år siden, er de like aktuelle for kristne mennesker i Norge. Det er typisk Gud det. Han er alltid aktuell.

Seier er et viktig ord i åpenbaringen

Åpenbaringen er, og har alltid vært en mystisk bok. Hva menes med dragen, dyret, hesteryttere, segl og basuner? Det er blitt skrevet tonnevis med bøker om hva skriftet egentlig vil si oss.

Johannes skrev åpenbaringen først og fremst som trøst og håp til kristne i det første århundre som opplevde forfølgelse og trengsler.

Men det betyr ikke at boken ikke snakker til oss. Vi kan også lese et budskap om at Jesus en dag kommer igjen for å dømme og for å frelse. Da skal verden lære at Gud er seierherren over ondskap og urettferdighet.

Seier er et viktig ord i åpenbaringen. Vi leser om fiender av Gud og fiender av kristne som legger skumle planer.

Men til syvende og sist er Gud den som har seiret (7,10;12,10;19,1). Slaget er allerede tapt for de onde kreftene. Flere steder i åpenbaringen understrekes dette. Som kristne har vi ingenting å frykte, for vi har allerede seiret ved at Jesus har seiret (3,21;12,11;17,14).

Der skal vi være med Gud i en evighet

Ikke alt er lett å forstå. Masse er jo skrevet i bilder og symboler og nesten gåter. Men er det én ting Gud i alle fall vil at du skal få ut av Åpenbaringen, er det vissheten om at Gud har seiret, og at den seieren er din hvis du tror på Jesus. Å seire i åpenbaringen, er nesten det samme som å være en kristen (3,5).

Johannes har også et brennende ønske om at menneskene må være klare til Jesus kommer igjen. Evigheten handler om ditt forhold til Ham. Vær tro inntil døden (2,19) og hold fast på det du har (2,25;3,11) oppfordrer Johannes til, for Jesus kommer snart igjen (22,7.12.20).

Den som holder fast på troen til Jesus kommer igjen skal seire.

Mot slutten av boken kan du lese om håpet som alle kristne har. Fra kapittel 21 av forteller Johannes om den nye jorden Gud skal skape og som alle seirende skal bo i. Der skal vi være med Gud i en evighet.

Hvis du vil lese en lett forståelig innføring til Johannes’ åpenbaring, har vi tidligere anbefalt «En blodrød tråd gjennom Johannes’ åpenbaring«.

Du kan få kjøpt den her.

Fotolia

Bøker i Bibelen

Bøker i Bibelen er iTros miniinnføring til NT (Det nye testamentet). Les innføring til flere bøker her. Denne saken ble første gang publisert i 2010.

Noen ting som bare må leses:
De syv sendebrevene i kap 2 og 3
Himmelskaren i 7,9-17
Moses’ sang i 15,1-4
Lammets bryllup i 19,1-9
En ny himmel og en ny jord i 21,1-8