Pastoralbrevene

Pastoralbrevene

I "Pastoralbrevene" gir Paulus tips til to menighetsledere han kjente godt.

Paulus’ to brev til Timoteus og brevet til Titus kallesPastoralbrevene. Navnet kommer av at Timoteus og Titus var menighetsledere, ellerpastorer. Brevene tar opp hvilke egenskaper en menighetsleder bør ha, og gir Timoteus og Titus råd og undervisning om hvordan en menighet bør ledes.

1. og 2. Timoteus
Timoteus møter vi for første gang under Paulus’ andre misjonsreise (Apg 16,1-4), og han har siden vært Paulus’ nære venn og medarbeider. Han har fått et oppdrag av Paulus om å være leder for menigheten i Efesos, og det er her han mottar brevene fra Paulus (1 Tim 1,3).

Timoteus er en ung kar, men han har likevel tatt på seg et tungt ansvar

Det første brevet til Timoteus er skrevet etter at Paulus kom ut fra fengsel i Roma (ca. år 62 e.Kr.) Timoteus er en ung kar, men han har likevel tatt på seg et tungt ansvar. Han er i Efesos blant annet for å hindre vranglære i menigheten (1 Tim 1,3-4). Paulus forteller Timoteus hvordan en bør oppføre seg i menigheten (1 Tim 3,14-15) og gir råd om hvordan en menighetsleder skal gå frem i forskjellige situasjoner (1 Tim 4-6).

Det andre brevet til Timoteus er det siste brevet Paulus skrev. Det ble skrevet når han på ny var fengslet i Roma. Denne gangen er fangenskapet strengere, og Paulus vet at det ender med hans død (2 Tim 4,6-8). Brevet gir oss et bilde av Paulus’ siste dager, og kan forstås som en ”avskjedstale”.

Paulus har ikke lenger muligheten for å misjonere selv, men han kan oppmuntre Timoteus og hans arbeid. ”Stå på!” skriver han til Timoteus. 2 Tim fokuserer mer på Paulus’ egen historie og oppmuntringer til Timoteus enn om menighetslivet. Dette gjør 2 Tim til det mest personlige av alle Paulus’ brev.

Kanskje lærer du noe om hvordan du selv bør opptre ovenfor ledere og andre i menigheten din

Jeg oppfordrer deg til å lese 2 Tim med følgende tanke i hodet: ”Dette er Paulus’ siste brev, hva var viktig for ham å få sagt før han døde?”

Titus
Bakgrunnen for Titusbrevet ligner på bakgrunnen for 1 Tim. Denne gangen er det Titus på Kreta som får et brev. Paulus hadde vært på Kreta og sett at menighetene der trengte en leder til å sette inn tilsynsmenn i menighetene der. Titus ble igjen på Kreta og tok på seg denne oppgaven (Tit 1,5). En tilsynsmann skulle ha et lederansvar for menigheten.

Innholdet i brevet forteller hvordan Paulus vil at menighetene på Kreta skal være. Titus får blant annet råd om hvordan han skal forholde seg til vranglære (Tit 1,10-16), og hvilke kvaliteter mennesker i en menighet bør ha (Tit 2,1-10).

Gjennom å lese pastoralbrevene kan vi lære mye om hva som er gode egenskaper for en menighet. Kanskje lærer du noe om hvordan du selv bør opptre ovenfor ledere og andre i menigheten din. Du finner garantert noe å tenke på når du leser hvordan Paulus ville at menighetene skulle være.

Foto: Fotolia.com

Bøker i Bibelener iTros miniinnføring til NT (Det nye testamentet).

Vi håper du får lyst til å bli bedre kjent med den viktigste boka som noen gang er skrevet!

Best of Pastoralbrevene:

1 Tim 1,15
1 Tim 2,3-6
1 Tim 4,4-5
1 Tim 4,12
2 Tim 1,7
2 Tim 2,13
2 Tim 3,15-17
2 Tim 4,18

Tit 2,7-8
Tit 2,11
Tit 3,4-7