Det nye testamentet på 500 ord

Det nye testamentet på 500 ord

Går det an å oppsummere Det nye testamentet på 500 ord? Vi har gjort et forsøk.

Bibelen består av to deler, Det gamle testamentet (GT), og Det nye testamentet (NT). GT ble skrevet før Jesus ble født, mens NT handler om Jesu liv og det som skjedde etter han ble tatt opp til himmelen.

Les også: Det gamle testamentet på 500 ord

4 fortellinger om Jesu liv

I NT kommer oppfyllelsen av det som står i GT, der det var profetier og løfter om at Messias skulle komme. Disse ble oppfylt ved at Jesus kom til jorda for å frelse menneskene, noe Gud hadde planlagt helt fra begynnelsen av.

Det er dette NT handler om, og de fire evangeliene, som står først i NT, forteller om det som skjedde mens Jesus gikk rundt her på jorda. Han blir født, samler disipler, gjør undre og han forkynner budskapet om Guds rike og om at han er Guds sønn. Han blir korsfestet og dør, men står opp igjen, og han blir tatt opp til himmelen igjen omtrent 33 år etter at han ble født.

Apostlenes gjerninger

Etter evangeliene kommer Apostlenes gjerninger, som forteller om hva som skjedde i tida etter at Jesus hadde blitt tatt opp til himmelen igjen.

Disiplene, de som fulgte Jesus, fikk Den Hellige Ånd, og begynte å fortelle andre om ham. De skulle være representanter for Jesus, og dro etter hvert ut av Jerusalem, der de var, og drev misjon, og startet opp menigheter rundt omkring.

Mange brev

Mer enn to tredjedeler av de 27 bøkene som NT består av, er brev. Disse ble stort sett skrevet til menigheter, eller personer som hadde viktige roller i menighetene, og skulle forklare dem ulike sider ved det å være kristne.

Noe av det viktigste brevene gjør er å forklare tydeligere betydningen av det Jesus gjorde, forklare hva det innebærer å følge ham for de kristne, både i møte med Gud, andre kristne og dem som ikke er kristne.

Noen av brevene har også som mål å gi de kristne håp og trøst i vanskelige situasjoner, som forfølgelse. Og det kommer tydelig frem at Gud elsker menneskene med en betingelsesløs kjærlighet, og at det var derfor Jesus kom til jorda, fordi Gud ønsker fellesskap med oss.

Kanskje tenker du at det er frekt å lese andres brev, men brevene i NT er skrevet til oss også, det samme som Gud ville si til de kristne på denne tida, vil han også si til oss i dag.

Avslutter med en invitasjon

Den siste boka i NT, og dermed også i hele Bibelen, er Johannes’ åpenbaring. Her får denne Johannes se inn i framtida, og inn i himmelen, og beskriver det han ser. Gud kjenner framtida, og gjennom Johannes’ åpenbaring gir han oss et innblikk som viser oss hva som skal skje i tida før Jesus kommer igjen, og om kampen mellom Gud og Satan.

Jeg liker vanligvis ikke å avsløre slutten på bøker, men jeg vil gjøre et unntak her. Gud vinner kampen mot Satan. Det gode skal til slutt seire over det onde. Gud vil skape en ny himmel og en ny jord, der alle som tror på ham skal få være med. Og NT ender ikke med et tilbakeblikk, men med en invitasjon til alle om å komme til Jesus.

Håper du får lyst til å bli bedre kjent med den viktigste boka som noen gang er skrevet!