Hebreerbrevet

Hebreerbrevet

Dette brevet kan hjelpe oss til å få en større forståelse av Bibelen, og forholdet mellom Det nye og Det gamle testamentet.

Vi vet faktisk ikke hvem det er som har skrevet Hebreerbrevet, men det må ha vært noen med nær forbindelse til apostlene og de første kristne.Det er skrevet til kristne med jødisk bakgrunn, men har også mye å si til kristne som ikke har denne bakgrunnen.

Noe av det som gjør Hebreerbrevet spesielt, er måten det tar opp ting fra Det gamle testamentet på. Mange personer, hendelser og ordninger som vi kan lese om i Det gamle testamentet blir tatt fram og forklart. Nettopp derfor er det utrolig spennende å studere hva Hebreerbrevet har å si!

Leserne oppfordret til å oppmuntre hverandre til å holde fast på troen på Jesus

De første kapitlene sier mye om Jesus, både hvem han er og hva han har gjort – dette er lærerikt å lese! Det blir understreket både at han er stor og allmektig (Heb 1,2-3), men også at han ble et vanlig menneske akkurat som oss, og har opplevd de samme gledene og vanskelighetene som vi også møter i våre liv (Heb 2,17-18).

Det at kristne kan falle fra troen, og miste frelsen, er også noe Hebreerbrevet sier en del om. Derfor blir leserne oppfordret til å oppmuntre hverandre til å holde fast på troen på Jesus (Heb 3,12-13) – noe som er like viktig for oss i dag som for nesten 2000 år siden.

Noe annet som er veldig interessant å lese, er når Hebreerbrevet forteller om hvordan vi skal forstå forholdet mellom ordningene i ”den gamle pakt” og ”den nye pakt” – det er for øvrig fra disse begrepene vi har fått navnene ”Det gamle testamente” og ”Det nye testamente”. Dette er jo et spørsmål som stadig vekk dukker opp.

Hebreerbrevet er smekkfullt med innhold

Hvordan skal vi tenke om alle de rare lovene i Det gamle testamentet? Spesielt i kapittel8 og 9snakker Hebreerbrevet om dette, og forklarer at mange av ordningene fra gamle dager ble oppfylt og opphevet ved Jesu død og oppstandelse (Heb 8,13 og9,10).

Hebreerbrevet kan være en veiviser til en litt dypere forståelse av Bibelen. Å lese i Hebreerbrevet kan være krevende, fordi det er så smekkfullt med innhold – men da blir det jo også desto mer spennende! Skal en oppsummere budskapet i brevet, kan det være en stor oppfordring til å holde seg nær til Jesus og å tro på ham. Ved ham skal vi nåfå frelsen!

Foto: Fotolia.com

Bøker i Bibelener iTros miniinnføring til NT (Det nye testamentet).

Vi håper du får lyst til å bli bedre kjent med den viktigste boka som noen gang er skrevet!

Hebreerbrevet ble lenge sett på som et av Paulus sine brev, men det ble etter hvert større og større enighet om at det ikke kunne være Paulus som var forfatteren. Hebreerbrevet skiller seg for mye fra de andre Paulus-brevene, som for eksempel Romerbrevet, i måten det er skrevet på, at det neppekan være han som står bak.

Mest sannsynlig er brevet skrevet omkring år 90, men noen mener det kan være enda eldre.

Du kan lese Hebreerbrevether!