Følg meg til Afrika

Følg meg til Afrika

”Det er ugyldig hvor vi havner, det som gjelder at vi får være i Guds plan med livene våre”.– Kjetil

UL2013

UL 2013 arrangeres denne ukai Kongeparken i Ålgård.

Kjetil og Renate jobber på Afrikas horn og har hatt en av kveldstalene på UL og et seminar

Kjetil og Renate skjønte tidlig at de skulle reise ut og at de ønsket å jobbe blant muslimer, men i seminaret fokuserte de på det å følge Jesus og leve et liv i etterfølgelse der du er.

Et tettpakket møtelokale huset rundt 300 ungdommer som kom for å høre Kjetil og Renate fortelle om kall, tjeneste og det å flytte til et annet land for å være disipler.

– Vi er skikkelig hverdagslige, sier Renate som ønsker å si at det ikke finnes viktige eller mindre viktige oppgaver i Guds rike. En misjonær kan fort bli oppfattet som «større» i arbeidet enn andre oppgaver. Alle kristne er kalt til å være misjonærer med samme oppdrag. Det som er viktig er at vi lever i det Gud har lagt for hver enkelt. Gud må være med oss i hverdagen og være en selvfølge i livene våre. Livet handler om å la Gud bruke deg, ikke at du bruker Gud, avslutter Renate.

Overgi deg

– Hva må vi overgi til Gud så vi kan bli satt i stand til å leve i hans plan? Spør Kjetil publikum.

I starten av seminaret utfordret han ungdommene til å bøye kne. Misjon handler om å overgi seg til Gud. Han ønsker å poengtere at det å være på seminar er noe mer enn bare å bli inspirert. Det handler om å få et møte med Gud som setter oss i stand til den tjeneste og liv han leder oss i.

99,9%

Landet de har bodd i på Afrikas horn består hovedsakelig av muslimer, hele 99,9%. Mennesker som blir kristne i dette landet blir forfulgt. Mange mister familie, venner, jobb og livet på grunn av at de har møtt Jesus og startet å tro på ham.

Hverdagslivet der består i å jobbe inn mot utdanningsinstitusjonene. Til daglig jobber Kjetil som lærer mens Renate har blant annet bidratt inn mot Mor–barn prosjektet på sykehuset.

Selv om det ikke er veldig farlig for Renate å Kjetil å bo der må de ta på alvor trusselen mot de lokale kristne i landet og be for dem.

Det essensielle er…

Som en oppsummering fikk vi høre en del om hvordan livet er på Afrikas Horn. Men sterkest var utfordringen til å tjene Gud med våre liv, og gi Gud rom for å vise oss hva som ligger på hans hjerte.

Ill.foto:  Malene Holmaas Bjørgaas