Et moderne juleevangelium

Hvordan opplevde Maria, Josef, gjeterne, englene og de andre i juleevangeliet den spesielle natten?

Kanskje har du lurt på hvordan den første julekvelden var fra synsvinkelen til de ulike menneskene (og englene) vi hører om i juleevangeliet?

I denne noe moderniserte versjonen av juleevangeliet som ble laget til UL i 2016, prøvde vi å se hvordan det kan ha vært.

God jul!