Har «wokebevegelsen» gjort at vi ikke tør å si det vi mener?

Har «wokebevegelsen» gjort at vi ikke tør å si det vi mener?

En NRK-undersøkelse forteller at mer enn 40 % unge mellom 19 og 39 år er redde for å si det de mener i frykt for reaksjoner fra andre. 

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Er du woke? Eller er du kanskje ikke-woke?

I en tid der begreper som woke og kanselleringskultur florerer i samfunnsdiskusjoner, er det viktig å ta et nærmere blikk på hva dette betyr for oss som kristne.

Kritikerne vil si at det handler om overfølsomhet.

Mens våkenhet i Bibelen er en dyd, kan noen sider ved den moderne woke-bevegelsen føre oss bort fra bibelske verdier og være en trussel for ytringsfriheten.

Men aller først. Hva er egentlig woke?

Å være våken

Ordet kommer fra det engelske ordet wake og dreier seg om å være årvåken, særlig når det gjelder motstand/diskriminering mot minoriteter og det som ellers er politisk korrekt.

Hensikten og meningen med å være «woke» er god, så hva er problemet?

Konsekvensene

I og for seg burde det å være woke være en bra ting. Å gi beskjed om at ting som rasisme og diskriminering ikke er greit, er noe alle burde enes om.

Wokistene kan mene at det å være woke er synonymt med å være mot rasisme og diskriminering, mens kritikerne vil si at det handler om overfølsomhet.

Wokister er snare med å gi beskjed når de opplever urett, og da kan det ende med kansellering – at folk slutter å støtte, gi oppmerksomhet til eller fjerne noen på grunn av det de har sagt/gjort.

Woke-storm

I slutten av 2022 uttalte, Sebastian Breivik, som hadde tatt modelloppdrag for Jean Paul, i en TikTok-video at det bare finnes to kjønn. Det endte med at Jean Paul (som ironisk nok bare selger klær til Herre og Dame) tok sterk avstand til uttalelsen og Sebastian endte med å få en woke-storm. Han ble omtalt som umenneskelig, hatefull og transfobisk over natta.

Selv om mye av det wokister påpeker er helt berettiget og positivt, så svekker de sin egen troverdighet ved å dra det for langt.

Dette er et ekstremt, men likevel reelt eksempel på hvor langt woke-bevgelsen kan gå. Politisk korrekthet betyr ikke at det er sant eller bra, og hva skjedde med tolereransen ovenfor synspunkt man er uenig med?

Prøver jeg nå å bli anerkjent av mennesker – eller av Gud? (Gal 1,10a)

Til tider har woke-bevegelsen gått over stokk og stein. Folk blir krenket og støtt på andre sine vegne. Gamle filmklipp og bøker undersøkes med lupe i et håp om at de kan finne noe noen kanskje kan bli støtt av, for å deretter kjempe for at det skal fjernes eller kanselleres.

Selv om mye av det wokister påpeker er helt berettiget og positivt, så svekker de sin egen troverdighet ved å dra det for langt. Når det virkelig er viktig at noen sier ifra, mister budskapet sin pålitelighet.

Unge frykter å si sin mening

En NRK-sak fra slutten av mai forteller at mer enn 40 prosent av unge mellom 19 og 39 år er redde for å si det de mener i frykt for reaksjoner fra andre. 

Vil vi ha et slikt samfunn? Må vi holde meningene for oss selv siden det kan gå utover venner, jobb og hverdag?

Selv om det er helt greit å være uenige, går det for langt når vi ikke lenger kan uttrykke våre saklige meninger og overbevisninger uten å oppleve kansellering eller andre negative reaksjoner. Dette begrenser ytringsfriheten og retten vår til å løfte frem bibelske verdier.

Wokister er også eksperter i å tolke utsagn de er uenige med i verste mening og tillegger avsender onde motiver for å deretter kansellere vedkommende. Det er ikke en fruktbar måte å kommunisere med hverandre på, og de som har uttalt noe får ikke mulighet til å forklare eller oppklare sitt utsagn.

Siden vi har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet. (2 Kor 3,12)

Kristen og woke?

Som kristne skal vi være våkne for å se urettferdighet, men la våkenheten vår være basert på Guds sannhet og kjærlighet. Det beste vi kan gjøre er å gjengjelde ondt med godt, selv når det er vanskelig og majoriteten går i mot.

La våkenheten føre oss nærmere Gud og Hans vilje for våre liv, og la oss alltid søke Hans ord og verdier, selv når de ikke er i tråd med samfunnstrendene.

For det er Guds vilje at dere ved å gjøre det gode skal stoppe munnen på uforstandige og tankeløse mennesker. Dere er frie. Bruk bare ikke friheten som påskudd til å gjøre det onde, men til å tjene Gud. (1 Pet 2,15-16)

Lightstock

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.