Da Gud ble menneske

Da Gud ble menneske

Tankene vi har om Gud og Jesus når vi er barn kan være ganske fine. Men Jesus blir faktisk enda større når man blir bedre kjent med ham.

Kommentar

I kommentarspalten gir forskjellige iTro-skribenter deg sine tanker om opplevelser, nyheter, ting de tenker på, eller aktuelle ting som skjer rundt oss.

Da jeg var liten tenkte jeg at Gud var en Gud som var i himmelen, alene langt der oppe. I hvert fall i første omgang var han alene. For Jesus var jo en guttebaby og så levde han her på jorda i 33 år.

Og så var  det Den Hellige Ånd da. Han tenkte jeg ikke så mye over, men han var vel her blant oss som en skygge eller en hjelper i hjertet vårt, som jeg ble fortalt.

Der blir Jesus beskrevet som Ordet

Forestillingene vi har  som barn kan være ganske fine og enkle og dermed sårt å røske opp i. Men når det gjelder akkurat dette om hvor Gud, Jesus og Den Hellige Ånd var og er, har jeg som voksen bare fått enda større forståelse for hva Gud gjorde for på ny å skape en relasjon med oss mennesker. Johannes 3,16 har vi kanskje hørt tusen ganger og vi må høre det mer for å la det gå inn over oss.

Noe som har slått meg og som poengterer Guds kjærlighet enda mer, er det som står i begynnelsen av Johannesevangeliet. Der blir Jesus beskrevet som Ordet:

«I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud og Ordet var Gud.»

Det betyr at der Gud er, er alt godt

Gud er kjærlighet  og tåler ikke synd. Det betyr at der Gud er, er alt godt. Ordet (Jesus) var hos Gud fra begynnelsen. Og Han var selv Gud. Han hadde det optimalt, så godt som noen kan ha det. Likevel valgte han å komme til denne syndfulle jorda:

«Og ordet ble menneske og tok bolig i blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.»

Han vet hva det vil si å være sulten, å gråte av redsel, å være sliten

Tenk det. Jesus  kom ned til oss. Han levde som oss og fikk kjenne på kropp og sinn hvordan det er å være menneske. Gud som er allmektig kunne jo sendt Jesus ned som 30-åring og latt han samle noen disipler, gjøre tegn og under, bli hengt på et kors for våre synder og så dratt opp til Gud igjen.

Men nei. Jesus viser oss virkelig kjærlighet. Han ble menneske og vet derfor hvordan det er å være menneske. Han vet hva det vil si å være sulten, å gråte av redsel, å være sliten.

Derfor er det så godt å komme til han med våre hverdagslige bekymringer eller store kriser i livet. Jesus vet hvordan vi har det til enhver tid. Jesus er en som forstår alle våre tanker og følelser. Takk og lov for Hans kjærlighet og store nåde!

Foto: Sharon / flickr.com

Les også:  Fra himmelsal til tåredal