Derfor er jeg kristen

Derfor er jeg kristen

Eivind blogger om grunnen til at han er kristen.

Jesus er Herre, bekjente de første kristne. Jesus er Gud. Det er fremdeles vår kristne bekjennelse; Jesus er Gud. Men det er mer;

Jesus snakker i Bibelen om sin Far og om Ånden… og med det er vi midt i ett av kristentroens store mysterium; Treenigheten; Fader, Sønn og Hellig Ånd. Èn og tre samtidig.

Mange gode forsøk er gitt på å forklare hvordan Gud kan være 1 og 3 samtidig…

Noen avviser kristen tro, nettopp på grunn av treenighetslæren

Noen foreslår at en kan forstå treenigheten gjennom analogi til et egg. Skall, eggehvite og plomme. Tre og en. Andre har foreslått å forstå treenigheten som en musikalsk komposisjon; Komposisjonen på et tankestadie, som den skrevne komposisjon, og som den framførte komposisjon. En og samme komposisjon, men tre former.

Slike forklaringer kan nok hjelpe oss til å utvide vår forståelseshorisont. Men jeg vet ikke om de kan gjøre så uendelig mye mer enn det… For når alt kommer til alt er Den Treenige Gud ikke som et egg eller som en komposisjon. Han er Gud. Treenig. Ikke tre guder, men èn Gud. Ett vesen, tre personer. Det er noe uforståelig (og guddommelig) over det. Et mysterium!

Noen avviser kristen tro, nettopp på grunn av treenighetslæren. Jeg forstår godt at ærlige mennesker har problemer med å begripe (for eks) hvordan det er mulig at Gud er èn og tre samtidig.

Så lenge Gud er Gud, vil det alltid være noe med Han vi ikke forstår

Men om det er treenighetslæren eller andre årsaker som er grunn til avvisning av kristen tro… I vår søken etter sannhet og forståelse vil vi før eller siden nå et punkt der vi ikke lenger vet/forstår/liker osv (det gjelder både kristne og ikke-kristne).

Og så lenge Gud er Gud, vil det alltid være noe med Han vi ikke forstår. Hvor avgjørende er det?

Tenk på Edenfortellingen;

Gud skapte Adam og Eva av jord, gav dem livet og alle mulige grunner til å stole på at han er en god og kjærlig Gud. Han vandret selv sammen med dem. Bare dette ene ba han dem om, at de ikke måtte spise av treet midt i hagen. Spiste de av det treet, måtte de dø.

(Når vi idag hører at konsekvensen var døden, kan vi lure på hvorfor de gjorde det… Men Adam og Eva hadde ingen forutsetninger for å forstå hva ”døden” skulle innebære. Poenget er noe annet:)

Guds bud til Adam og Eva i Eden var å stole på ham utfra det de kunne vite og forstå.

Grunnen til at jeg er en kristen er Den Hellige Ånd

Gjelder ikke det samme idag? Gud har igjen vandret sammen med menneskene; Jesus viste oss gjennom sitt liv hvem Gud er, og siden pinsedag vandrer Gud, sammen med hver den som tror at Jesus er Herre, ved Den Hellige Ånd!

Jeg vet at jeg ikke kan overtale deg til å bli en kristen. Jeg kan nok forklare en del av de grunnene som gjør at kristen tro både er sann-synlig og tro-verdig. Og de grunnene er viktige, for all del, men det er ikke de som gjør at jeg er en kristen.

Grunnen til at jeg er en kristen er Den Hellige Ånd.

Det var Den Hellige Ånd som gjennom Ordet åpnet hjertet mitt, så jeg fikk se at jeg desperat trenger en Frelser og tro at Jesus er Herre. Det er Den Hellige Ånd jeg lever ved, som kjenner meg og lar meg bli kjent med Gud, som gjør at jeg forblir en kristen.

Den Hellige Ånd er ikke en kristen teori. Den Hellige Ånd er Gud, utøst i våre hjerter, til kraft, kjærlighet og visdom (2.Tim 1:7).
Gud ber oss ikke om å tro på det umulige, men om å tro på Ham som er Herre over mulig og umulig.

Foto:@boetter på flickr

Blogg er spalten hvor vi publiserer spennende blogginnlegg vi kommer over, fra bloggere som har noe å melde til iTroleserne. Noen blir vi tipset om, andre finner vi selv.

Dagens blogger heter Eivind Bø.Følg bloggen hans her.