GT – en bok om Jesus

GT – en bok om Jesus

Spennende fortellinger. Fin gammel poesi. Trøstefulle uttrykk. Kjedelige lover. Grusomme beretninger. 

Kommentar

Egil Sjaastad er ansatt som førstelektor påFjellhaug Internasjonale Høgskolei Oslo, som også driver bloggen «På sporet av sannhet«.

Det gamle testamente (GT) inneholder mange slags skrifter og tekster. Den var jødenes hellige skrift på Jesu tid. De leste den som Guds ord. Men er den det for oss?

Ja.

GT er Guds ord til alle tider og beregnet på alle mennesker. Den er Guds egen framstilling av sin frelseshistorie. Han utvalgte Israel for å gjøre avsløre sin storhet, sin vilje og sin frelsesplan for alle mennesker.

Nå hadde den tiden kommet som GT pekte fram imot!

Det nye testamentet  er fylt av en stor begeistring. Begeistringen gjelder at oppfyllelsens tid var kommet.

Paulus prekte ofte til jøder. Han gjenfortalte mye fra GT. Dette kjente de til. Men begeistringen kom av at han visste at løftene oppfylt! Han levde i oppfyllelsens tid! Nå hadde den tiden kommet som GT pekte fram imot! Nå var Messias kommet! Han hadde dødd for syndene våre slik Skriftene sa at han skulle gjøre. Og han hadde stått opp av graven slik Skriftene sa at han skulle gjøre.

Påskelammet de slaktet i Egypt, siktet fram motJesus

GT skal nå  leses i lys av ham som kom.Jesus :

Jesus  er offerlammet som ofringene i templet var forbilder på (Hebr 5-10)
Jesus  er herskeren fra evighet, han som skulle fødes i Betlehem, Davids fødeby (Mika 5,1)
Jesus  er den som ble født av en jomfru og fikk navnet Immanuel, «Gud med oss» (Jes 7,14)
Jesus  er barnet i Davidsslekten med de store titlene: Undeull rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste (Jes 9,6)
Jesus  er kvisten fra Isais stubbe, kongen med samme utgangspunkt som David, Isais sønn (Jes 11,1)
– Det er Jesus  som er profeten som skulle komme, den nye Moses (5 Mos 18,15)
Jesus  er kongen som omtales i Salme 2. Gud sier til ham: ”Du er min Sønn, jeg har født deg i dag”
– Dermed er Jesus  den kommende Messias, den gode hyrde i følge (Esek 34,23)
– Det er Jesus  som er Menneskesønnen, han som skal komme på himmelens skyer (Dan 7,14)
– Det er Jesus  som er velsignelsen til alle folkeslag, den som Gud lovte Abraham (1 Mos 12,3)
– Påskelammet de slaktet i Egypt, siktet fram mot Jesus . (1 Kor 5,7).´
– Kopperslangen Moses hengte opp til berging for folket i ørkenen, var bilde på Jesus (4 Mos 21,9)

Sett deg inn i GT! Da blir NT så mye rikere for deg!

GT er nok  også mye mer.Der får vi se hvor stor Gud er som skaper og Herre over verden.

Der får vi se hvordan han tar seg av sitt folk – og enkeltmennesker. GT pynter ikke på historiene. GT forteller åpent og direkte. Gjennom Guds handlemåte ser vi hvordan han hater synden, men elsker synderen.

Men først og fremst: GT er en bok som peker framover mot Ham, Jesus, din og min frelser. Sett deg inn i GT! Da blir NT så mye rikere for deg!

Ill.foto:  Nils Kåre Bøe

_________________________________________________________________