– Gud har en annen modell enn vår «perfektliste», skriver Karine Norbye

– Gud har en annen modell enn vår «perfektliste», skriver Karine Norbye

I stedet for å føle oss #perfektoglykkelig kan vi bli grenseløst ulykkelige.

Månedens tema på iTro er «perfekt».  I den forbindelse ble jeg minnet på et sitat jeg hørte en gang:

«Grenseløse mennesker blir grenseløst ulykkelige»

De fleste av oss er på stadig jakt etter å lykkes bedre. Henge mer med venner, trene mer, lese mer, engasjere oss mer, oppleve mer. Kort sagt: Jage etter det vi tenker oss er det «perfekte», men uten grenser og rammer for hvem vi er og meningen med livet.

Og resultatet? Vi føler oss aldri gode nok. På den veien tror jeg vi i stedet for å føle oss #perfektoglykkelig kan bli grenseløst ulykkelig.

Glemmer hvordan Gud ser oss

Finnes det en annen vei? Jeg tror det. Bibelen gir noen gode rammer for livet.

Først: Gud skapte hver enkelt av oss i sitt bilde, som han sa var overmåte godt (1 Mos 1,27). Det betyr at vi er gode nok, ja helt perfekt!

Dernest: Fordi synden kom inn i verden, glemmer vi så lett hvordan Gud ser oss. Vi blir opptatt med hvordan andre ser oss.

Kanskje uten å merke det prøver vi ofte å bli en annen enn det mennesket Gud skapte oss til. Leve grenseløst. Stadig strekke oss litt lenger, for å leve opp til det «perfekte» bildet som vi tenker oss er bra.

Jesus vil sette oss fri fra jaget etter å prestere

Men. Gud har en annen modell enn vår «perfektliste». I Ef 1,4 leser vi: «I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil».

Gud så oss i sin Sønn før han skapte verden. Han er helt perfekt, ja fullkommen. Og det utrolige er at ham sendte Gud til jorden. Fordi han visste at det perfekte livet er umulig for oss.

På korset gjorde Jesus opp med alt det uperfekte, all vår synd overfor Gud og mennesker.

Jesus vil sette oss fri fra jaget etter å prestere. Det Jesus har gjort, er nok. I tro på ham finner vi vår identitet, vårt sanne og virkelige «jeg».

Er ikke det fantastisk?

Jesus levde ikke grenseløst

Og ikke bare det. Når vi ser på Jesus, forstår vi at grensene i hverdagen blir viktige. Jesus levde ikke grenseløst. Han levde begrenset, av tid og sted den tiden han var på jorden.

Han vet hva det vil si å være sulten, trett, redd, ensom og ikke strekke til overfor andres krav – vi kan spørre oss selv: Innebærer kanskje det gode livet å lære å kjenne grensene for livet vårt, ja å bli glad i dem?

He knows what you need – and He got what you need!

I Bergprekenen sier Jesus: «Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke: ‘Hva skal vi spise?’ eller: ‘Hva skal vi drikke?’ eller. ‘Hva skal vi kle oss med?’ Alt dette er hedningene opptatt av. Men den Far dere har i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette.» ( Matt 6,31-32).

La Gud, din Far, sette gode rammer i hverdagen din. I tillit til hans grenseløse kjærlighet og omsorg skal du og jeg få slippe styret med å strebe etter det perfekte.

He knows what you need – and He got what you need!

Privat