Jesus vs Satan

Jesus vs Satan

Vi vet hva svaret blir. Jesus har allerede beseiret Satan. 

Han er den som har beseiret Satan. Jesus vant.
Alikevel skal vi se litt mer på forskjellene mellom disse to.

Det rare er  at selv om forskjellene er så ufattelig store, kan de samme forskjellene være vanskelig å få øye på i livene våre. Vi blir dratt i ulike retninger, og det virker ofte vanskelig å skille på hva som kommer fra hvem. Dette har noe å gjøre med hvordan Satan jobber for å få oss bort fra Gud.

For er det så enkelt som at alt det onde i verden er Satan? Kanskje ikke. Men han gjør iallfall det som står i hans makt for å få oss bort fra Gud. Han introduserte oss for ondskapen. Det var han som fristet Eva og Adam i Edens hage, samtidig som at det var Eva og Adam som gjorde noe dumt. Slik er det med det onde som skjer i verden i dag også, det er ofte mennesker som har handlet, men Satan har fristet.

Han sier ikke nødvendigvis det motsatte av det Jesus sier

Hadde Satan virkelig  vært en rød mann med horn og høygaffel hadde det vært lettere å kjenne han igjen. I Bibelen blir Satan kalt lysets engel (2. Kor 11,14), og det er gjerne slik vi møter han. Han sier ikke nødvendigvis det motsatte av det Jesus sier, men han kan si noe som ligner. Uten at vi merker det kan han ha dratt oss bort fra Gud fordi han forvridde sannheten litt og litt, eller fordi han sa akkurat det vi ville høre når det Jesus sa var litt for vanskelig for oss å svelge.

I Bibelen er Satan betegnet som fristeren, løgnens far, herskeren over onde ånder og faktisk også verdens fyrste. Det siste sier noe om hvor mye makt han har, samtidig som at den makten han har er begrenset til å kun gjelde her i denne verden.

Satan er en løgner, Jesuser sannheten

Det blir feil  å sette Jesus og Satan opp mot hverandre på lik linje. Satan ble på et tidspunkt skapt av Gud, og Jesus var med i skapelsen (Joh 1,3). Jesus er. Han ikke skapt av noen. Han er Gud. Og han har beseiret Satan og all ondskap.

  • Satan forfører, Jesus er ærlig.
  • Satan er en løgner, Jesuser sannheten.
  • Satan kalles verdens fyrste, Jesus er verdens Frelser og konge i evighet.

Mens Satan vil få oss til å tro at vi ikke trenger Jesus, at vi kan gjøre det vil vil på egenhånd, sier Jesus at vi kan ingen ting gjøre uten ham (Joh 15,5).

Foto:@Doug88888 på flickr

_________________________________________________________________