Jomfrufødselen

Jomfrufødselen

Læren om jomfrufødselen er viktig. Den sier oss hvem Jesus er, og den viser oss hvor stor Guds kjærlighet til oss mennesker er.

Kommentar

Arne Helge Teigen jobber påFjellhaug Internasjonale Høgskolei Oslo, som også driver bloggen»På sporet av sannhet«.

Læren omjomfrufødselen er et av kirkens viktigste dogmer. Det går ut på at Guds Sønn ble foster i Marias liv, uten at Maria hadde omgang med en mann.

Til denne dag  har denne læren blitt bortforklart som en myte, eller som en trosforestilling som ikke har rot i virkeligheten. Noen har til og med ment at Maria ble gravid ved en utenomekteskapelig forbindelse, og at Josef reddet henne ut av en vanskelig situasjon ved å gifte seg med henne.

Alt hva vi tror om Jesus står og faller nettopp med denne læren

Slike oppfatninger har  ikke grunnlag i Guds ord. Bibelen taler nemlig klart om at Jesus ble til uten manns medvirkning. Dette går særlig klart frem av Lukas-evangeliet. Her fortelles det at Maria en dag fikk besøk av en engel som fortalte henne at hun skulle bli mor for Guds Sønn.

Maria spurte engelen hvordan dette kunne gå til, siden hun ikke hadde hatt omgang med mann. Da svarte engelen at barnet skulle bli til ved Den hellige ånds handling: «Den hellige ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds Sønn». (Luk 1,35)

Noen spør hvorfor læren om jomfrufødselen er så nødvendig og viktig. Svaret er at alt hva vi tror om Jesus står og faller nettopp med denne læren. Fordi Jesus ble født av en jomfru kan vi tro at Jesus er Gud selv.

Vi kan tro at hans ord og gjerninger er Guds ord og gjerninger. Det Jesus har sagt har Gud sagt. Det Jesus har gjort har Gud gjort. Fremfor alt gir læren om jomfrufødselen oss innsikt i hvor stor Guds kjærlighet til oss mennesker er.

Dette blir klart for oss når vi forsøker å forstå hvorfor Guds Sønn ble sendt til verden. I følge Galaterbrevet 4. 4 – 5, kom han for å kjøpe oss fri fra Guds dom over våre synder.

Han som gav seg selv for deg, var mye mer enn et menneske

Du som leser dette er høyt elsket av Gud, selv om du har syndet mot ham. Det forstår du best når du forsøker å se sammenhengen mellom jomfrufødselen og Jesus død på korset. Han som gav seg selv for deg, var mye mer enn et menneske. Han var og er Guds Sønn. Dette betyr at Gud har betalt den høyest mulige pris for at du skulle tilhøre ham. I Jesus Kristus ofret Gud seg selv for deg på et kors. Han gikk inn under den dommen som du har fortjent.

Når du hørerjulens budskap om Gud som ble menneske innbys du til å løfte blikket mot Jesu kors og tenke at Gud elsker deg ufattelig høyt, siden han sendte sin evige Sønn, for at han skulle gi sitt liv for deg.

Foto: iProzac/flickr.com