Konspirasjoner

Konspirasjoner

Var det på et kirkemøte det ble vedtatt at kvinnen har sjel? Og var det en keiser som bestemte at Bibelen ble som den ble? Konspirasjonsteoriene er mange.

Tema

Tema for iTro i april er «Løgn».

Bjørn Are Davidsen (f. 1958) jobber i Telenor som produktutvikler. Han er også skribent og forfatter, og har bl.a. skrevet bøkene Da jorden ble flat, Da kvinnen fikk sjel og Da Vinci dekodet. Han er opptatt av temaer som tro og vitenskap og konspirasjonsteorier.

En konspirasjonsteori forsøker å forklare en politisk, sosial eller historisk hendelses bakenforliggende årsak som enhemmeligog ofteavledendesammensvergelse, iscenesatt av en hemmelig allianse mellom mektige personer. (Wikipedia)

Problemet med konspirasjonsteorier er ikke at de er for tåpelige, men at de er for lette å tro. De forteller mer om følelser og fiendebilder enn om forskning og fornuft.

Dermed er det  ingen grunn til å skvette over at såpass mange for eksempel tror den amerikanske regjeringen egentlig står bak 9/11, for ikke å si at en skjult konspirasjon styrer hele historien. Og at myndighetene påvirker vær og tanker fra passasjerfly (du tror vel ikke at det er kondensstriper?!)

Eller at kirken har lurt oss. Alt handler om makt og penger. Og naive troende.For vi vet hvordan de er. Bilder av Bush og paven sier mer enn tusen ord.

Mange ser for seg en sterk keiser som presser fram konklusjoner

Selv om man  ikke skulle hevde kirkekonsilet i Nikea i år 325 ga kvinnen sjel, kan dermed ellers fornuftige mennesker hevde at det skjedde mye annet på dette møtet som keiser Konstantin hadde kalt inn til. Våger vi å rekke opp hånden, får vi høre at vi frykter kunnskap. Slik kristne angivelig skal ha gjort til alle tider.

Tanken synes å  være at «kirkens dogmer» er bestemt av tilfeldige makthavere. Mange ser for seg en sterk keiser som presser fram konklusjoner. I realiteten støttet Konstantin arianerne som tapte diskusjonen. Og møtet handlet ikke om Jesus var Gud, men hvordan han var blitt Gud. Mens konklusjonen var at Jesus var født av Gud til å være Gud, mente Konstantin, brorparten av hærstyrkene og de fleste velstående romere at Jesus var skapt til å være Gud og dermed ikke av samme vesen som Faderen.

Bibelen ble satt sammen av den hedenske romerske keiseren Konstantin den store

Likevel var biskopene  modige nok til å gå i mot maktapparatet. Dette var ingen skjult konspirasjon for å fjerne sannheten, men en åpen motstandsbevegelse som våget å fremme sannheten.

Dette forhindrer ikke at vi kan høre at man stadig strøk ut og la til tekster i Bibelen etter behov. Noen hevder også at det ble vedtatt på Nikea at alle bøker som ikke støttet dem, skulle ødelegges, inkludert de som skrev om reinkarnasjon.

Dan Brown sparer  ikke på kruttet i Da Vinci-koden:«Bibelen, slik vi kjenner den i dag, ble satt sammen av den hedenske romerske keiseren Konstantin den store». Han smører på med at «Konstantin bestilte og bekostet en ny bibel der han utelot de evangeliene som omtalte Kristi menneskelige trekk, og forherliget de evangeliene der han ble beskrevet som guddommelig. De tidligere evangeliene ble forbudt, samlet inn og brent».

Selvsagt finnes sammensvergelser, men det betyr ikke at konspirasjonsteorier er sanne

At det ikke  finnes noen historiske kilder som støtter dette, legger ingen demper på påstandene.Det er heller ikke så nøye at evangeliene som mest omtaler menneskelige trekk hos Jesus finner vi i Det nye testamentet.

Alt kirkemøtene har fått skylden for, viser ikke bare en velutviklet fantasi. Det forteller også hvordan noe kan få et så negativt stempel at det er nok å si navnet. Nevner man Kirken og Nikea trenger man ikke kilder.For vi vet hvordan de er. En kirke med Nikea på samvittigheten er ikke mye å samle på.

Selvsagt finnes sammensvergelser, men det betyr ikke at konspirasjonsteorier er sanne.

Foto: Ark in time på flickr