Nådens betydning

Nådens betydning

Hva som er grunnlaget i din tro må på plass for at du skal kunne vokse i troen på Jesus.

Kommentar

Denne saken be opprinnelig publisert i 2018, og er gjengitt med forfatters tillatelse.

Gud vil vekst i ditt liv! Tenk på det. Men for at du skal vokse i troen på Jesus må din innsikt for hva som er fundamentet i din tro være på plass.

Hva menes med det?

Nådens kraft

”Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelse og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk.” (2 Kor 12:9-10)

Dette verset sier mye om funksjonen nåden har i ditt liv. For nådens kraft blir åpenbart tydelig hos de som innser og erkjenner at de er svake.

Når du kjenner deg sliten fordi skolen, familien, sammenligning, ting du ikke skulle gjort og forventninger stormer i ditt liv der du tror at håpet tilsynelatende er helt ute – da viser Jesus at det er her nåden begynner (Se Matt 11:28).

Ubetinget kjærlighet

Nåden er til fordi vi mennesker har et stoff i oss som kalles synd. Det er det stadiet der du innser at Gud har gitt deg alt. Den gjør at vi ikke er redde for våre svakheter, men erkjenner at vi trenger hjelp (Ef 2:8-10).

Derfor ber jeg til Jesus om at forstå: at nåden er hele ditt grunnlag som etterfølger av Jesus.

Nåde er ikke en tillatelse, men en omfavnelse! Hele ditt kristne liv er bygd på troen om at nåden bærer og omfavner deg hver eneste dag. Det er en ubetinget kjærlighet som ikke krever, men gir, ikke fanger, men setter fri!

Å vokse i troen

Derfor, Gud vil ikke at du skal forbli kun i nåden, men vokse i troen der du får være til velsignelse for andre mennesker og kan erfare mer av hvem Gud er.

Jesus sier om seg selv at han er Sannheten (Joh 14:6). Blant de mange sannhetene i vårt postmodernistiske samfunn er Jesus den tydeligste Sannheten. Jesus sier også ”bli i meg, så blir jeg i dere” (Joh 14:4a). En grein som får kraft av å være koplet på stammen, slik at den kan bære frukt, kan sammenlignes med våre liv. Når du er koplet på Jesus vil han åpenbare sannheter i ditt liv om hvem du er og hvem Han er. Når du er koplet på Jesus bor Jesus i deg, og forme deg. Derfor, når du har plassert deg i Jesus, i Sannheten, så er du i posisjon for å modnes og vokse (se Luk 2:52; Joh 15:4-7).

Rom for å feile

Når det er sagt, så er det ikke alltid du vil oppleve å bli mer lik Jesus, for vi er bare mennesker. Det vil komme ganger der du feiler og ikke klarer det som forventes av deg.

Men det er her poenget med nåden kommer! For når ditt liv innser nådens betydning, så vil du alltid ha noe å falle tilbake på. Når du feiler i ditt liv, så kan du falle tilbake på den ubetingede nåden der Jesus står med åpne armer og er med deg når du prøver på nytt. Det er fantastisk!

Troen på Guds endeløse nåde vil skape grunnlaget for å vokse og rom for å feile. Sannheten setter deg fri fra løgnene som fengsler oss, og gir deg et liv definert i Jesus.

Kommentar

Denne saken be opprinnelig publisert i 2018, og er gjengitt med forfatters tillatelse.