Ordets kraft

Ordets kraft

- Vi bør være opptatt av å gi Guds ord på en slik måte at folk forstår det, skriver Daniel Rydland Bjåen.

Kommunikasjon er et stadig tilbakevendende tema. Ikke bare i næringslivet og organisasjoner, men også for forkynnere og kristne ledere. 95 % av utfordringen i å oppå et godt samspill mellom mennesker, ligger nettopp i våre evner til å kommunisere.

Med andre ord, når en skal forkynne, handler alt om hvordan man kan kommunisere et budskap som når frem til tilhørerne. Hvem prater man til, hvordan prater man, hvilket språk benytter man seg av?

La Ordets kraft kan virke igjennom oss

Språk er nettopp et kommunikasjonsverktøy som er såre effektivt. Noe skapende og som alltid har et resultat. I Romerne 10,17 står det ”Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.

På grunn av at troen kommer av det budskapet man hører, er det viktig å tenke over hvilke ord man benytter seg av. Er det bare mye teologisk dogmatikk, der store kristne ord blir brukt i alt sitt virke, eller kan man gjøre det mer praktisk og livsnært slik at ikke-kristne kan forstå budskapet?

Det det handler om, er å legge til rette for at Gud skal virke mest mulig. Er ikke det et viktig aspekt ved hva en gudstjeneste er? Vi har fått mange talenter, gaver og virkemidler av Gud til å kunne forsterke hvem Han er. Vi kan blant annet benytte språket, med rotfeste i Bibelen, og anvende det til hverandres hverdag.

I Johannes 1,1 viser Johannes til Ordets evige eksistens: ”I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud”.

Bibelen er ganske tydelig på at ord, og språk, er sentralt for å oppmuntre, utfordre og formane hverandre som kristne og skaper etterfølgelse. For det er jo Ordet vi følger, så hvorfor ikke tilrettelegge for at Ordets kraft kan virke igjennom oss?

Jesus er verdens beste forkynner og kommunikator

Som forkynner, vær derfor opptatt av å gi Guds ord på en slik måte at folk forstår det. Dersom man forstår noe, vil man ha en mye mer aktiv tilnærming til det forståtte, og man vil aktivt være brukere av Guds ord når utfordringer og tankekjør oppstår.

For Guds ord er ikke passivt, men ligger tilgjengelig for oss i Bibelen, der summen av ord blir til et språk hvor Gud kan blåse på og la det bli levende og kraftfullt. Dermed blir det ikke bare Guds ord, men det blir Guds ord for oss i vår hverdag.

Som en oppmuntring vil jeg påstå at Jesus er verdens beste forkynner og kommunikator. Han demonstrerte ordet, han manifesterte ordet, og han proklamerte ordet. Derfor, om vi skal lære noe om å kommunisere må vi se, lytte og lese hvordan Jesus gjorde det.

unsplash / pixabay