Takknemlig nytt år!

Takknemlig nytt år!

2014 kan bli et år med takknemlighet. Astrid startet en takkekampanje på Facebook.

Jeg var på en gudstjeneste en gang i høst, bare på besøk. Rundt meg sto mange mennesker og lovpriste Gud av hele sitt hjerte. Flere var relativt nyfrelste, og det hele burde egentlig vekke stor glede i meg. Tenk at Guds rike gikk fremover!

I stedet endte  jeg opp med å gråte meg gjennom hele gudstjenesten. Jeg ble både sint og frustrert over de andre kristne. Jeg forsto ikke hvordan de kunne være så glade? Møtte de ikke motstand i livet? Det hele gjorde at jeg følte meg som verdens dårligste kristen, så jeg gikk til slutt bare ut av møtet. Jeg orket ikke være der.

«Jeg hadde latt utakknemligheten få råde i livet mitt»

For hva hadde  jeg å være takknemlig for? Alt jeg klarte å tenke på var hvordan hverdagen min så ofte var preget av sykdom, skuffelser, og nederlag. Kunne jeg virkelig være en kristen, jeg som følte at livet var silk? Burde ikke alt være bra? Hvor ble det av det perfekte livet, som både Facebook, blogger og instagram forteller om?

Det var kanskje den søndagen jeg (omsider) innså at livet ikke er, og aldri vil bli perfekt. En skremmende, men veldig sann tanke. I altfor lang tid hadde jeg brukt energien og tiden min på å jage etter ønsker og mål som bare ville gagne meg selv, og knapt nok det. Den perfekte kroppen, status, penger til å kjøpe flere ting jeg egentlig ikke trenger, og mye mer. Jeg hadde latt utakknemligheten få råde i livet mitt.

Versene i 1. Tessalonikerbrev 5,16 møtte meg da som et hardt slag i magen: «Vær alltid glade, be uavbrutt, takk Gud under alle forhold! For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus».

«I 31 dager lette jeg frem noe å være takknemlig for, enten stort eller smått»

Jeg merket at  bibelversene over ga meg en real utfordring. De utfordret jo meg på å endre hele tankegangen min, og på hvordan jeg brukte energien min i hverdagen. Men jeg har gang på gang erfart at Gud alltid vet best for sine barn, så jeg bestemte meg for å gjøre om tanker til handling. Jeg bestemte meg for å be mer, og for å være takknemlig.

Min måte å gjøre dette på, var å lage en takkekampanje på Facebook. I 31 dager lette jeg frem noe å være takknemlig for, enten stort eller smått. De første dagene gikk det litt trått, og jeg var nær ved å glemme å oppdatere takkestatusen. Men etter hvert som dagene gikk, tok jeg meg selv i å lete i hverdagen etter alt jeg kunne være takknemlig for.

Det hele gjorde meg mer bevisst på alt det gode jeg hadde rundt meg. Jeg kunne etter hvert sitte i flere minutter og bare gruble over alt jeg hadde å være takknemlig for.

Nå var det ikke lenger bare klagebønner og krav som preget bønnelivet mitt, men takknemlighet og glede. Det var som om roen omsider fikk senket seg i hjertet mitt. Bibelversene om takknemlighet viste seg å stemme.

«Frelsen i Jesus er noe vi alltid kan være takknemlig for, uansett hvor hardt livet raser med oss»

For vi har  virkelig uendelig mye å være takknemlige for! Ikke bare lever vi i verens beste land, men vi har også mulighet til å få en relasjon med verdes frelser, og universets skaper. Frelsen i Jesus er noe vi alltid kan være takknemlig for, uansett hvor hardt livet raser med oss. Ingen kan ta fra oss den gleden! Og på bakgrunn av disse løftene, er det helt greit at Bibelen sier dette til oss:

«Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.» (Filipperbrevet 4,4-7)

Ta med deg dette inn i 2014, og la det bli et år med takknemlighet. For uansett hvordan du har det, er det alltid noe å være takknemlig for.

Foto:© petarpaunchev – Fotolia.com