Et liv med ringvirkninger

Et liv med ringvirkninger

Jesus sitt liv på jorda skapte ringvirkninger som fikk store konsekvenser for historie, liv og tro.

Tema

Temaet på iTro i februar er «Ring».

Ringen er en gjenstand som de fleste kanskje forbinder med bryllup. En gullring som et symbol på ekteskapspakten mellom to mennesker.

Gifteringer er laget av gull, som er et uforgjengelig – et evig – og verdifullt materiale. Og ringens form, at den ikke har eller sluttpunkt – den bare fortsetter og fortsetter – gjør den til et fint symbol på ekteskapspakten.

Ringen kan også symbolisere og minne oss om Gud og troen vår. Gud har sagt at han er konstant. Han var til før alt ble skapt og han skal være til i det evige. Slik ringen fortsetter i det uendelige, slik er Gud.

Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. (Hebr 13,8)

Historiens største ringvirkning

I skapelsesfortellingen i Bibelen, ble Eva lurt av en slange til å ta en bit av en ulovlig frukt i hagen. Dette må ha vært historiens mest konsekvensrike bit. Feilen Adam og Eva gjorde i Edens hage har fått enorme ringvirkninger.

På dette tidpunktet kom synd inn i verden. Alle våre feil, det vi sier og gjør, er konsekvenser, eller ringvirkninger, av feilen som Adam og Eva gjorde den gangen.

Vårt liv som en ringvirkning

Når du kaster en stein i et speilblankt vann, kan du se ringene forplante seg utover vannet.

Det er et fint bilde på hva ringvirkninger er. Når noe gjøres ett sted og resultatet sprer seg utover.

Det kan være mye forskjellig og vi er alle med på å skape ringvirkninger rundt oss i ulik grad og på forskjellige måter. Det er slik Gud har skapt oss.

Etter syndefallet til Adam og Eva, var Guds måte og redde oss på å sende Jesus til jorda. Da Jesus døde, åpnet Gud igjen vår tilgang til himmelen.

Ringvirkninger som gjør at vi mennesker kan få tilgivelse for det gale vi gjør.

Tilbake til ringen

Også var det ringen da. Den som er evig og aldri tar slutt. Den som er laget av gull, det reneste stoffet og som ofte symboliserer rikdom.

Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning. (2 Kor 9,8)

Den evige rikdommen som Gud gir oss, vil aldri ta slutt.

Ringer inn i februar

Ringens symbol og rikdom kan på mange måter omfavne vårt kristenliv. Gud har lovet oss et evig liv og relasjon med han – den største rikdommen vi har tilgang på.

Hvorfor ikke la denne rikdommen fylle våre liv og skape ringvirkninger der vi går?

Temaet på iTro i februar er «Ring».

Hvilke ringvirkninger skaper du?

Lightstock

Tema

Temaet på iTro i februar er «Ring».