Jesus lever, graven brast!

Jesus lever, graven brast!

Har du prøvd å bruke Sangboken som andaktsbok?

Leder

Dagens leder er skrevet av iTro-journalist Jan Magnus Fauske Lillebø.

Gamle salmer har ofte tekster som på en helt spesiell måte forklarer og forkynner bibelske sannheter, og gjør dem forståelige. Derfor går jeg ofte til den blå sangboka når jeg skal ha meg en en liten andaktstund.

På nummer 666 i Sangboken finner vi passende nok en kort jubelsalme om Jesu seier. Om det er bevisst at akkurat denne salmen har kommet på dette nummeret vet jeg ikke, men det passer i alle fall utrolig godt!

«Jesus lever, graven brast! Han stod opp med guddoms velde. Trøsten står som klippen fast: At hans død og blod skal gjelde. Lynet blinker, jorden bever. Graven brast, og Jesus lever!» (SB, nr 666, 1. vers)

Oppstandelsen

Jesus er stått opp! Han vant over alle makter og herredømmer, over synd – og over døden! Det er derfor vi har håp om evig liv. I sitt «oppstandelseskapittel» (1 Kor 15) understreker Paulus hvor troverdig det er – det er øyenvitner som forteller om at de har sett den oppstandne frelseren. Han lever! Han stod virkelig opp med guddoms velde. Peter skriver: «Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner og så hans guddommelige storhet.» (1 Pet 1, 16)

Apostlene og de andre som fulgte Jesus kunne vitne om at det var sant. De kjente ham, de var der! Derfor kunne de vitne om at Jesus er død for våre synder, og oppstanden slik at vi skulle ha håp om evig liv. Han har åpnet veien helt inn til Gud: «Så har vi da, søsken, frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen, dit han har innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget, som er hans kropp.» (Hebr. 10, 19-20)

«Jeg har vunnet, Jesus vant! Døden oppslukt er til seier. Jesus mørkets fyrste bandt, jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himlen funnet. Jesus vant, og jeg har vunnet!» (SB, nr. 666, 2. vers)

Seieren

Friheten og seieren jeg kan kalle min, den vant jeg ikke selv. Jesus vant den for meg. Han betalte min skyld og sonet min synd. Det var Han som forsonet oss med seg (2 Kor 5, 18-19). Dette gir meg stor grunn til takknemlighet! Den seieren som Jesus vant skal føre til at noe skjer med meg. Den skal gi meg frimodighet og motivasjon til å stå fast. Til å leve for Ham, til å stå i tjeneste for Ham. Dette kan vi se i slutten av 1 Kor 15, som sangforfatteren tydeligvis har lest:

«Døden er oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus! Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren! For dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves.» (1 Kor 15, 54b-58)

Leder

Dagens leder er skrevet av iTro-journalist Jan Magnus Fauske Lillebø.