Samfunnskirken

Samfunnskirken

Vi trenger kristne som tør å stå for Bibelens radikale sannheter. Kristne som kan være lys og salt i et samfunn i mørke.

Leder

Denne ukas leder er skrevet av John Olav Selstø.

Tidligere i høst så jeg dokumentaren “En prest og en plage”. Den handlet om presten Børre Knudsen som var veldig aktiv i samfunnsdebatter og engasjerte seg på ulikt vis. Mye kunne blitt sagt om det, men jeg la spesielt merke til en vits han dro. Hvordan forholdet mellom hyrden og saueflokken har utviklet seg gjennom tidene.

Før i tiden gikk hyrden foran flokken, så begynte han å gå midt i flokken. I dag løper han bak flokken og sier: Bæ!

Jo, det er kanskje litt teolog-humor, han hadde selv hørt den i visse teolog-kretser. Det er ikke sikkert du synes det er en hysterisk morsom vits, men den poengterer noe viktig.

«Gikk foran flokken for å sikre gode beiteforhold»

En god hyrde var en som gikk foran flokken for å sikre gode beiteforhold. Han sjekket forholdene, så etter mulige farer og fjernet giftige planter for å sørge for at saueflokken kunne beite trygt.

Jesus som den gode hyrde er et bilde som vi kjenner igjen fra Bibelen, men det er ikke dette det siktes til i dette tilfellet. Det er heller kirkens oppgave det er snakk om. Før i tiden gikk kirken foran og ledet an, sto grunnfestet i Bibelen og vek ikke av fra dens lære når samfunnet utfordret den.

«Samfunnet trenger ikke en kirke som ligner en villfaren sau»

Utviklingen har gått sin gang fra å være mer og mer en del av samfunnskulturen, til i dag å ende opp som noe som ligner mer en villfaren sau som løper bak flokken. Samfunnet trenger ikke en kirke som ligner en villfaren sau. Samfunnet trenger en kirke som kan stå fast på Bibelens fundament og ikke gi etter for alle samfunnets forventninger.

Når jeg her snakker om kirke, så mener jeg ikke bare prestene og det som læres innenfor kirkenbyggets fire vegger, men også vi som kirken. Vi har en oppgave med å være lys og salt i verden. I et samfunn preget av relativisme må vi tørre å fremme vår tro som en objektiv sannhet. Vi må tørre å stå for Bibelen og dens lære.

«Vi kan ikke blankt avfeie noe som er innblåst av Gud.»

“Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.” (2 Tim 3:16-17)

Bibelens ord er sannhet. Hver bok i Bibelen er villet av Gud, den er der for en grunn. For å lære og veilede oss, slik at vi kan bli utrustet til all god gjerning. Vi kan ikke blankt avfeie noe som er innblåst av Gud.

Vi trenger kristne som tør å stå for Bibelens radikale sannheter. Kristne som kan være lys og salt i et samfunn i mørke. Vi trenger en kirke som går foran flokken og viser dem de gode beitemarkene, som ikke fremstår som en villfaren sau.

Leder

Denne ukas leder er skrevet av John Olav Selstø.