Tvil og tro, Suits og Satan

Tvil og tro, Suits og Satan

Det kan være mye makt i tvil, men troen er enda mer kraftfull.

Tema & leder

Tema på iTro i februar er «Kraft».

Finnes Gud? Er det sant at Jesus døde på korset? Tror jeg nok? Har Gud virkelig sagt at jeg er Hans barn?

Jeg tror de fleste troende kjenner på tvil i blant. For meg tok tvilen gradvis så stor plass at jeg ble usikker på hele troen min og mistet all frimodighet. Jeg var redd for å gå til nattverd, lovsynge, ønske noen velkommen i døren eller si noe om Gud. Det var en liten stemme i hodet mitt som stadig kom med anklager. «Du kan ikke gjøre dette, du som tviler så mye». «Hadde folk visst hvor mye du tviler hadde de ikke spurt deg om denne oppgaven». Og hver gang jeg ba kom det alltid, alltid en liten tvilsstemme som spurte: ”Er det virkelig noen som hører?”

Rimelig tvil

Har du sett på Suits eller en annen advokatserie på TV? Det er mye fokus på å så tvil. ”Reasonable doubt” kaller de det. Hvis det er rimelig tvil om at den anklagede er uskyldig kan han ikke dømmes. Man må være helt, helt sikker. Et fnugg av tvil er nok.

Også i norske straffesaker må skylden være bevist utover enhver rimelig tvil, for å unngå å straffe noen som ikke virkelig er skyldige. Tvilen har stor makt og betydning.

Djevelens løgner

I 1.Mosebok kapittel 3 står det ”Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget. Den sa til kvinnen ”Har Gud virkelig sagt..?”

På fjellet en høstdag i 2015 leste jeg denne teksten og ble plutselig slått av at den som snakket til Eva, også snakket til meg. Hele tiden. Alle anklager og tvilstanker var ikke mine egne, men Satan som sa: ”Har Gud virkelig sagt…?”

Jeg trodde at jeg enten måtte leve som en tvilende troende, eller at massive gode argumenter måtte til for at tvilen skulle gi glipp. I stedet kom Gud, så enkelt og så voldsomt, og viste meg at mine tvilstanker egentlig var Satans løgner.  Og idet jeg skjønte dette forsvant disse tankene med et knips. Han var avslørt.

Et fnugg av tro er nok

Kanskje tviler du også. Gud leter ikke etter fnugget av tvil, men etter fnugget av tro. Jesus sier at tro på størrelse med et sennepsfrø kan flytte fjell. Kraften ligger i den vi tror på.

I Markus 9 står det om en far som håper Jesus kan hjelpe sønnen hans. Han virker ikke helt sikker. Han sier ”Om du kan gjøre noe, så ha medlidenhet og hjelp oss!”. Jesus svarer: ”Om jeg kan? Alt er mulig for den som tror.” Faren svarer ”Jeg tror! Hjelp meg i min vantro.

Hvor mye tro er ”nok”? Så mye som skal til for at du vender deg til Jesus. Nok til å komme til ham og si ”jeg tror, hjelp meg i min vantro. Hjelp meg med min tvil.”

Jeg vil ikke slippe deg, og ikke forlate deg

Alt det Gud ønsker for oss, det ønsker Satan å ødelegge. Men ikke bli skremt, for Jesus er sterkere. Satan vil alltid prøve seg, men vi trenger ikke lytte til løgnene hans. La oss fylle oss med sannhetene vi finner i Bibelen, for Gud har virkelig sagt: ”Jeg vil ikke slippe deg og ikke forlate deg.” (Josva 1,9) Han har sagt ”Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud.” (Jes.41.10). Og akkurat som han sa til Jesus, vår bror, sier Gud også til deg som ønsker å være Hans: Du er min sønn, du er min datter, den elskede, i deg har jeg min glede, (Lukas 3.22).

Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. Rom 10.10-11.

Tema & leder

Tema på iTro i februar er «Kraft».