Livet er ukrenkelig og hellig

Livet er ukrenkelig og hellig

- Menneskeverd advarer mot å tegne et idyllisk bilde av aktiv dødshjelp, når det ikke er et rett bilde.

UL2015

UL2015 er NLM ung og Imf-Ung sin ungdomsfestival som arrangeres denne uka i Randaberg Arena.

Elisabeth Qvale Hovland holdt i dag seminar om aktiv dødshjelp på UL.

Hun er ungdomskonsulent i organisasjonen Menneskeverd, som også har stand i Randaberg Arena denne uken. De har mottoet «Bli en livredder», og jobber for livsrett, likeverd og livshjelp.

Aktiv dødshjelp

Menneskeverd representerer en side som ikke alltid blir dekket like godt i media, til tross for at sakene de jobber med stadig er aktuelle temaer.

Denne gangen er det aktiv dødshjelp Elisabeth snakker om. Det første hun gjør er å presisere hva aktiv dødshjelp egentlig er. Her forklarer hun forskjellen på eutanasi og legeassistert selvmord.

Eutanasi vil si at en lege injiserer et medikament som avslutter pasientens liv, mens ved legeassistert selvmord skaffer legen medikamenter til pasienten som pasienten selv inntar for å avslutte livet. Begge disse formene er forbudt i Norge, men er med jevne mellomrom oppe til diskusjon.

Jobber med bevisstgjøring

– Hva gjør Menneskeverd for å promotere motpolen til aktiv dødshjelp?  

– Vi jobber aktivt sammen med fagpersoner som er skeptiske til aktiv dødshjelp. Disse skriver ofte innlegg vi deler på sosiale medier. I tillegg til dette underviser vi årlig over 5000 ungdommer om menneskeverd og etikk, skriver innlegg og artikler og påvirker politikere og fagfolk gjennom personlige møter og høringsinnspill.

Menneskeverd jobber med bevisstgjøring om hva aktiv dødshjelp egentlig er, slik at man på den måten forstår hva man faktisk snakker om når spørsmålet om aktiv dødshjelp dukker opp. Elisabeth forteller at organisasjonen gikk til motmæle i en sak om aktiv dødshjelp der media kun dekket saken fra én side.

– Menneskeverd advarer mot å tegne et idyllisk bilde av aktiv dødshjelp, når det ikke er et rett bilde.

Trusselen foregår i alle livets ledd

– Hva er den største trusselen for menneskeverd i Norge i dag?

– Vi har tro på at kunnskap er med på å skape holdninger, og det gjelder alle temaene vi jobber med. Vi ønsker å jobbe aktivt inn mot holdninger, og har tro på at informasjon er med på å prege folks holdninger.  Vet ikke folk om det – hvordan kan de da ta et standpunkt om det?

Trusselen for menneskeverdet foregår i alle livets ledd, fra befruktningsøyeblikket til livets slutt, og holdninger fra samfunnet om hva vi skal akseptere skjer hele tiden.

– Media er helt klart med på å fremstille holdninger, og derfor må vi også være med å endre holdninger. Mange har ulike holdninger på grunn av familie eller samfunnet man har vokst opp i, og kanskje har man aldri fått annen informasjon. Da er det ikke rart vi har ulike meninger.

– Bli en livredder!

Menneskeverd er opptatt av relevant og god faglig informasjon. De bygger på kristne verdier, men argumenterer allmennetisk og legger vekt på å ha høy faglig kvalitet.

– Det viktigste vi gjør er å bekrefte mennesker, om det er én abort mindre, så er det ett liv som er verdt det. Vi trenger støtte og vi gjør en viktig jobb. Bli en livredder! oppfordrer Elisabeth alle på UL, og der hjemme.

Marius Bergersen

UL2015

UL2015 er NLM ung og Imf-Ung sin ungdomsfestival som arrangeres denne uka i Randaberg Arena.