Når livet kjennes meningsløst – be denne bønnen

Når livet kjennes meningsløst – be denne bønnen

Søk mening hos Gud.

Kjære Gud

Hjelp meg å ha blikket festet på deg midt i hverdagens kav og mas.
Det er så mange ting jeg styrer med.
Så mange ting som virker så viktige.
Men så er de egentlig ikke det.

Hjelp meg til å prioritere hva jeg skal bruke tiden min på.
Jeg vil leve helt og fullt for deg.
For det er det eneste meningsfulle livet jeg kan tenke meg.

Hjelp meg å finne meningen med livet.

Gi meg visdom til hvordan jeg skal leve.
Gi meg vilje til å fullføre det du har for meg.

Gi meg mot til å leve.

Amen

 

KevinCarden / Lightstock