Bibelglede i mars

Bibelglede i mars

Maria og Marianne har startet kampanjen "Bibelglede" for å lese i Bibelen i mars, og hittil har nesten 1200 personer meldt seg på.

Bibelglede

Bibelglede i mars er en kampanje for å lese mer i Bibelen, og som foregår i mars. Du kan bli med ved å melde deg inn i facebookgruppa «Bibelglede i mars 2015«.

– Bibelglede er en bibellesekampanje der vi i løpet av mars leser 30 minutter i Bibelen hver dag. Dette er et arrangement der vi håper å få økt fokus på Bibelen og bibellesning, forteller Marianne Thormodsæter.

Sammen med Maria Birkedal står hun bak kampanjen de håper kan bidra til at flere skal lese i Bibelen og bli glad i den.

– Man får ikke bibelglede før man begynner å lese i Bibelen, mener Marianne, – Så det er ikke noe poeng i å sitte hjemme å vente på at bibelgleden skal komme før man begynner å lese i Bibelen. Så bli med og les 30 minutt i Bibelen hver dag i mars, så skal du se at bibelgleden kommer, oppfordrer hun.

Bli med på «Bibelglede» i mars ved å melde deg inn i facebookgruppa, sammen med over 1000 andre!

Ensomt å lese alene

De to venninnene lurte på hvordan de kunne få flere med på å lese i Bibelen, da de kom over en amerikansk dame som hadde laget en kampanje i USA, og de bestemte seg for å lage en norsk versjon av denne.

– Det kan være ensomt å lese alene, og ofte rekker man ikke å lese i 30 minutter hver dag, sier Marianne, – Derfor ønsker vi igjen å invitere til bibellesing, der vi i «fellesskap» leser i Bibelen hver dag!

– Hvorfor er dere så opptatt av bibellesing?

– For det er så utrolig viktig at vi som kristne leser i Bibelen. At vi tar oss tid til å bli bedre kjent med Jesus gjennom Guds Ord til oss. Bibellesing er en viktig del av det å være kristen, svarer Maria.

Alle kan bli med

– Hvordan blir man med på kampanjen?

– Arrangementet er i hovedsak et «Facebook-arrangement», forteller Maria. – De fleste, i alle fall på vår alder er på facebook og da er dette en grei måte å gjøre det på. Så man kan enkelt klikke seg inn på facebook og søke opp «Bibelglede i mars» og delta på arrangementet der.

De som er med på kampanjen trenger ikke følge et bestemt opplegg for hva de skal lese. Men det blir likevel laget flere forskjellige leseplaner med forslag til hva man kan lese hver dag, som de som ønsker det kan benytte seg av.

– Og så kommer det oppdateringer på facebook-eventen hver dag fra forskjellige folk. Så dette gjør vi sammen, uavhengig av om man følger bibelleseplanen eller følger sin egen plan, sier Maria, som håper mange blir med på kampanjen.

– Dette er en kampanje der alle kan bli med, fortsetter hun. – På kampanjen vi hadde i fjor hadde vi med alt fra konfirmanter til bestemødre. Så her kan alle bli med!

Drømmer om flere tusen

Begge de to initiativtakerne ser frem til å lese mer i Bibelen daglig.

– Vi kjenner at vi selv gleder oss til å lese hele 30 minutt hver dag, sier Marianne, – Det er mange dager der man bare får lest noen korte minutter eller ingenting i Bibelen. Da er dette en god mulighet til å etablere vanen med å lese 30 minutt hver dag!

– Hva håper dere folk sitter igjen med etter kampanjen?

– At folk vil fortsette å lese i Bibelen. At de som har vært med kjenner på bibelgleden og ønsker å fortsette med dette. At de er sultne på Guds ord. At de vil ha mer, sier Maria.

– Vi håper virkelig at så mange som mulig blir med! Drømmen er jo at flere tusen skal bli med, avslutter Maria og Marianne med et smil.

Bli med på «Bibelglede» i mars ved å melde deg inn i facebookgruppa!

 

Silje Måseide

Bibelglede

Bibelglede i mars er en kampanje for å lese mer i Bibelen, og som foregår i mars. Du kan bli med ved å melde deg inn i facebookgruppa «Bibelglede i mars 2015«.