Fredsfyrste

Fredsfyrste

Jesajas navn på Messias ble ikke valgt tilfeldig. 

Serie

Denne uka handler det om «Jul» på iTro.

“For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.” (Jes 9:6)

Navn ble ikke plukket tilfeldig, det lå noe viktig bak

Jesus kom til  verden, han var den Messias det var så stor forventinger til. Han som hadde vært ventet så lenge. Jesaja er frimodig og kommer her med en rekke navneforslag. I jødisk tradisjon var navn noe som beskrev hva du skulle være eller hva slags tanker foreldrene dine hadde om deg. Abraham betyr f.eks “far til mange”, Isak betyr “han ler” og Noah betyr “hvil” eller “være stille”. Navn ble ikke plukket tilfeldig, det lå noe viktig bak.

Også hos Jesaja  var det en større tanke bak disse navnene. Han meddeler at barnet skal hete både Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far og… Fredsfyrste.

Det gode budskapet om fred

Hedninger var i  utgangspunktet utestengt fra borgerrett i Israel. De hadde ikke del i pakten og løftene, de var uten håp og Gud i verden. Det var før Jesus kom, med Jesus ble også de tatt inn i varmen. Alle ble forsonet «i ham»:

“For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte, fiendskapet. Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred da han av de to skapte ett nytt menneske i seg. I én kropp forsonte han dem begge med Gud da han døde på korset og slik drepte fiendskapet. Han kom og forkynte det gode budskapet om fred både for dere som var langt borte, og for dem som var nær.” (Ef 2:14-17)

Uten Jesus er det ingen fred.

Jesus var en  fredsfyrste, ikke i politisk forstand, men han stiftet freden i seg. Uten Jesus er det ingen fred. Det betyr ikke at vi alltid nødvendigvis føler det slik, hverdagen kan være turbulent, men om vi møter motgang og støy i hverdagen kan vi huske på at Jesus alt har seiret over verden. Den absolutte fred er å finne i ham.

“Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.” (Joh 14:27)

Ill.foto:  freebibleimages.org