Vi må la lyset slippe inn selv om det kan gjøre vondt

Vi må la lyset slippe inn selv om det kan gjøre vondt

Jesus er verdens lys og stråler av nåde og kjærlighet.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret. 

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen 

Bibelteksten finner vi i Efeserne 5,1-2 og 8-11:

1 Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. 2 Lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave, en velluktende duft for Gud.

8 En gang var dere selv mørke, men nå – i Herren – er dere lys. Lev da som lysets barn! 9 Lysets frukt er all godhet, rettferd og sannhet. 10 Prøv hva som er til glede for Herren! 11 Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukt. Avslør dem heller!

Lys avslører mørket

Jeg kan godt huske smerten jeg kjente på da mamma slo på lyset på soverommet da jeg hadde forsovet meg om morgenen. Det var hardt og brutalt. Helt forferdelig, faktisk. Men så gikk det jo bra etter kort tid.

Lyset kan oppleves brutalt og vondt. For lyset avslører oss og avsløringer er smertefulle.

Men hva om mamma ikke slo på lyset? Hva om mamma lot meg bare bli i mørket på soverommet? Hva hadde skjedd? Resultatet hadde trolig vært at jeg falt dypere inn i mørket.

Mørket gir ikke lys. Det er kun lys som gir lys. Det sier seg jo selv. Vi må derfor la lyset slippe inn selv om det kan gjøre vondt i starten. Det vonde er at lyset viser oss sannheten. Sannheten om oss selv. Lyset avslører tankene våre, alt fra utfordringer, bekymringer, utilstrekkeligheter og smerter.

Lysets avsløring kan være starten på en bedre vei, en snuoperasjon

Det kan derfor friste å bare bli i mørket. For å gjemme seg fra andre og skjule det som bor i oss.

Jesus er lyset

Jesus sier «jeg er verdens lys» (Joh 8,12a). Jesus ser dermed alt i oss. Det kan være en skummel tanke. Men det er ikke et farlig lys. Det er et lys som stråler nåde og kjærlighet.

Jesus vil se alt i deg og han tåler å se det. Han får ikke avsmak og du kan heller ikke gjøre noe for at skal få det. Tenk på det. La det synke inn. Kom som du er.

Avsløringens frihet

Lysets avsløring kan være starten på en bedre vei, en snuoperasjon, om man tør å gripe muligheten den gir. Men det krever ofte ærlighet og ydmykhet fra vår side. At vi tør å stå i det.

Bare se på møtet mellom Jesus og den samaritanske kvinnen ved brønnen (Joh 4,1-30). Her slår Jesus på lyset midt i mørket hennes. Jesus «avslører» henne. Han fortalte henne alt hun holdt skjult og skammet seg over. Men se hvilken frihet det ga henne! At hun ble sett, hørt og tilgitt. Hun fikk en ny start. Hun ble møtt der hun var i livet. Midt i skammen.

Hun trodde trolig ikke at noen tålte å se mørket hennes eller at lyset var et bevarende lys. Men det var det.

Ønsket om å bli avslørt

Mange kjenner på et ønske om å bli avslørt, samtidig som de bruker all sin energi på å ikke bli det. Hvorfor er det sånn? Skammen er så stor, og det føles utrygt å fortelle det til noen.

Så la oss tørre å møte hverandres smerter.

Dette gjelder ofte avhengighet. Det kan være alt fra; porno, alkohol, mobilbruk, gaming, sex, utseende, trening eller pengespill. Ting som har en makt over oss og som vi ikke klarer alltid å innrømme for oss selv eller for andre. Og da kan det være en stor befrielse å bli avslørt.

Vi som er lysets barn skal være et folk som tåler disse samtalene. Så la oss tørre å møte hverandres smerter. Vær et bevarende folk! Spør hverandre om hvordan det går og vis at du tåler det ærlige svaret.

Simon Berg

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret. 

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen