Å kunne bibelvers utenat kan være nyttig i mange sammenhenger

Å kunne bibelvers utenat kan være nyttig i mange sammenhenger

Hjelp hverandre å lære bibelvers utenat

iBibelen

Har tar vi opp temaer knyttet til Bibelen, om hva som står der, hvordan vi kan lese i den og lignende.

Vi er heldige som kan lese Bibelen alene eller sammen, høyt eller stille, på papir eller nett, i ren tekst eller med kommentarer.

Under forfølgelser tas biblene fra de kristne, nesten alltid. I tillegg kan det komme tider at en ikke makter å lese på grunn av sykdom eller alderdom.

Derfor bør vi kunne Bibelen på mange måter: Noe utenat, noe så godt at vi kan gjenkjenne rett ordlyd og hvor det står, noe på en slik måte at vi kan gjenfortelle til barn eller andre, og så videre.

Ett bibelvers utenat hver dag

Blant de første kristne var det ytterst få som hadde egne eksemplarer av bibeltekst, verken Det gamle eller Det nye testamentet. De hørte bibeltekst mer enn de leste selv. Det kan vi også få til, for eksempel gjennom selv å lese inn tekst på mobilen eller noe sånt.

Hvis vi lærer ett bibelvers utenat hver dag, blir det 30 på en måned, og 100 bibelvers på 3-4 måneder! Og selv om vi underveis glemmer halvparten av dem, så er det like fullt et mega-sprang i rett retning.

Post-it-lapper på innsiden av skapdøra

En kan godt begynne med bibelvers en allerede kan nesten utenat, som Den lille Bibel (Joh 3,16), Misjonsbefalingen (Matt 28,18-20) eller Fadervår (Matt 6,9-13). Eller en kan gå etter andre kjente vers som Matt 6,33; 11,28; Joh 14,6; Apg 4,12; 2 Kor 5,21; Fil 4,6 eller 1 Joh 1,9.

Bibelvers jeg kan utenat er nyttig for meg selv, i diskusjoner, når jeg vil holde et vitnesbyrd eller når jeg skal sende en melding.

En kan legge puggevers inn på mobilen så de spretter opp jevnlig. Eller en kan skrive dem på små post-it-lapper og henge på innsiden av en skapdør så en ofte ser dem.

Hjelp hverandre

Noen har nytte av en kompis eller kjæreste for ikke å droppe ut: en kan avtale å «høre hverandre», for eksempel en gang i uka, både for repetisjon og for nye vers.

Og husk: Målet er ikke å imponere andre som «skriftlærd» verdensmester, men å få vokse i troen. Og kanskje er det i det lange løp enda nyttigere å kunne utenat Guds ord enn matte-formler, det periodiske system, årstall eller kommaregler?

Alexis Brown / Unsplash

iBibelen

Har tar vi opp temaer knyttet til Bibelen, om hva som står der, hvordan vi kan lese i den og lignende.