Å være lik deg, Gud!

Å være lik deg, Gud!

Vi er som månen, og Gud er som solen. Vi er Guds refleksjon her på jorda. I en verden som er mørk, skal vi få lov til å være lys.

Andakt

Marianne Thormodsæter er 23 år og kommer fra Kvinnherad. Hun studerer teologi på Fjellhaug internasjonale Høgskole, og er salgs- og markedsansvarlig i magasinet Fast Grunn.

Jeg forstod en dag at månen er sola sin refleksjon. Månen har ikke sitt eget lys, men reflekterer lyset fra sola. Når det er mørkt ute, så skinner månen. Det er jo ganske kult.

På samme måte kan vi se på oss kristne. Vi er Gud sin refleksjon her på jorda. Vi er som månen, og Gud er som solen. I en verden som er mørk, skal vi få lov til å være lys.

Vi er skapt i Guds bilde, for at vi som kristne skal reflektere Gud her på jorden

1 Mosebok 1,26-27:

«Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem.»

Vi er skapt i Guds bilde, for at vi som kristne skal reflektere Gud her på jorden. Vi skal på samme måte som månen, få være et lys i mørket. Vi skal få lov til å prøve å være lik Gud. Selv om det kan være veldig vanskelig.

Hvis vi holder oss nær Gud, så blir det enklere å være lik han også.

Johannes 12,44-46:

«Men Jesus ropte ut: «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg.Og den som ser meg, ser ham som har sendt meg. Som lys er jeg kommet til verden, for at ingen som tror på meg, skal bli i mørket.»

Jesus lærer oss å være lys. Å være salt. Å være god mot tiggere. Å være god mot folk vi ikke liker. Å gjøre godt. Å være ydmyk i møte med andre mennesker. Jesus lærer oss ganske mye egentlig. Og Jesus var ganske god på å være lik Gud. Men han var også Gud, bare som menneske.

Tips til både deg og meg. Hvis vi holder oss nær Gud, så blir det enklere å være lik han også. Da vil Den Hellige Ånd lede oss der vi skal gå, og hjelpe oss i det vi skal gjøre. Og vi vil da bli mer lik Gud.