Å velge utdanning?

Å velge utdanning?

Jeg ber Gud om at Han skal vise meg hvilken skole som er rett, men føler ikke jeg får noen svar.

Jeg står ovenfor et stort valg om hvilken skole jeg skal gå p. Jeg ber Gud om at Han skal vise meg hvilken skole som er rett, men føler ikke jeg får noen svar. Bør jeg bare satse på den skolen jeg har mest lyst til? Jeg har veldig lyst å følge Guds plan.

Det er ikke en liten ting du spør om. Det er et stort valg å gjøre når man skal velge hva man skal bli. I utgangspunktet tror jeg at det er Guds vilje at du som hans barn skal ha en jobb som du trives med og som du har evner til å utføre. Skolen skal være det stedet der du prøver å finne ut hva du er flik til og trives med. Underveis er det rådgivere som kan hjelpe deg med å treffe riktig yrkesvalg. Sånn sett tror jeg at det er riktig å se praktisk på dette spørsmålet. Det finnes også tester som kan hjelpe deg å finne dine sterke og gode sider.

Finn ut hva du er god til, gjør det beste du kan og vær et vitne for Jesus i hverdagen der du er

Gud har bruk for bevisste kristne i alle yrker. Mennesker som er villig til å stå fram med sitt standpunkt, og som er villige til å gjøre noe der de bor for å fortelle barn, ungdom og voksne om Jesus. Hans Nielsen Hauge levde 1771 – 1824. Han regnes på mange måter som indremisjonens far.

Han reiste fra by til by og bygd til bygd og vitnet om Jesus. Han fikk i gang bedrifter. Han sa også til unge kristne: – Nå må du flytte til den bygda og bo der fordi der er det ingen kristne fra før. Bygg en kristen heim og vær et vitne for Jesus i hverdagen. Dette er et prinsipp som gjelder til alle tider. Finn ut hva du er god til, gjør det beste du kan og vær et vitne for Jesus i hverdagen der du er.

Det kan godt være at den skolen som du har mest lyst til å gå på er den rette for deg

Noen får også et spesielt kall til å gå inn i kristent arbeid på heltid og ha det som lønnet arbeid. Men også det begynner med at du engasjerer deg og bruker tid og dine evner i en kristen forsamling. Sammen med bibellesing og bønn vokser kallet fram litt etter litt. Det kan også være klokt å snakke med en ansvarlig og betrodd kristen om det du tenker på. Det kan være en kristen leder, ungdomsleder, forkynner, prest eller en kristen lærer. Samtidig søker du overbevisning gjennom bibellesing og bønn. Det kan du gjøre også dersom det er et vanlig yrke du tenker på.
Det er flott at du ikke ser lett på dette. Det kan godt være at den skolen som du har mest lyst til å gå på er den rette for deg. Faktisk er det store sjanser for det. Noen ganger må man bare prøve seg fram og heller snu dersom man har tatt feil. Lykke til og Gud velsigne deg. Gjennom skolegang og arbeid, la ditt motto være: – Det du gjør, gjør det fullt og helt og ikke stykkevis og delt.

Ill.foto: Oberazzi on flickr.com

SPØRSMÅL OG SVAR

Lurer du på noe? Flere Spørsmål & Svar finner du under Påfyll.

Vil du sende inn et spørsmål gjør du det under Kontakt Oss.