Allmektig skaper

Allmektig skaper

"Jeg tror på den allmektige, himmelens og jordens skaper."

«All makt i denne sal» skal en norsk politiker ha sagt mot slutten av 1800-tallet. Han ville vise hvem som fra nå av skulle sitte med makta i Norge, nemlig Stortinget.

Når vi sier trosbekjennelsen gjør vi på en måte det motsatte av det Johan Sverdrup gjorde den gangen. Vi sier at det rett og slettikkeer vi som sitter med makta, det er det Gud som gjør. Og vi begrenser ikke denne makta til å gjelde for et lite land, eller et begrensa område, det gjelder for hele jorda, ja til og med for himmelen – rett og slett alt som er til! Gud har all makt – overalt!

Gud er fortsatt aktivt med i det som skjer

En del mennesker har tenkt at Gud kanskje en gang skapte jorda, men at han seinere har trukket seg bort, og overlatt verden til seg selv. Men vi tror noe annet. Vi tror som dem at Gud skapte både jorda og himmelen, men vi tror i tillegg at Gudfortsatter aktivt med i det som skjer, og at det i bunn og grunn er han som sitter på makten fremdeles. Dermed blir det ham vi har å takke for alt vi får og har fått, også ting vi i rike Norge gjerne tenker at ”det ville vi hatt uansett”.

For vi tenker fort at Gud bare er aktiv når han griper inn i livene våre eller i andres liv på ”overnaturlige” måter. Men saken er den at hadde det ikke vært for Gud ville heller ikke verden fortsatt å fungere sånn som den gjør. Alle gaver vi har fått, alt det vi eier og alt vi har er gitt oss av Gud, han som fortsetter å gi oss det vi trenger.

Tenk at den allmektige Gud vil bruke oss til å utføre sitt oppdrag

”Meg er gitt all makt i himmel og på jord” sa Jesus like før han ble tatt opp til himmelen (Matt 28,18). Og det er på bakgrunn av denne makten han ber oss om å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler, enten det gjelder naboen din eller det gjelder fremmede folk i et annet land som du ikke har truffet ennå.

Tenk at den allmektige Gud vil bruke oss til å utføre sitt oppdrag! Da er jeg jammen glad han har lovet å være med oss alle dager (Matt 28,20)!

Foto: Fotolia

I denne serien går vi gjennomtrosbekjennelsenfor å bli litt sikrere på hva det er vi egentlig tror på.

Siden det er Gud vi tror på er det han trosbekjenneslen handler om. Den sier noe om hvem Gud er.

Trosbekjennelsen har tre deler, én for hver av de tre personene itreenigheten. Først står det om Gud Fader, deretter om Jesus og så om Den Hellige Ånd.