Alt blir bare strev

Alt blir bare strev

Hvordan finner jeg fred? Jeg strever så masse i mitt kristenliv.

Spørsmål: Hvordan finner jeg fred? Jeg strever så masse i mitt kristenliv! Er så altfor mye vendt mot meg selv, i steden for på Jesus. Irriterer meg over min synd og at jeg ikke har sett så mye av Jesus og det han har gjort for meg som jeg så gjerne vil se! Jeg vil se mer, ha mer nød for de ufrelste, ha mer kjærlighet til mine medmennesker, ha mere å fortelle om Jesus, og bli mer lik Jesus, – men det blir bare strev. Hva skal jeg gjøre?

Svar: Det er faktisk et ganske omfattende spørsmål du stiller. Flere kristne forfattere har skrevet bøker om emner som stemmer med de spørsmålene som du stiller. Men det er flott at du stiller spørsmålene og ønsker å finne framt til en løsning. Og kanskje løsningen ligger i det første spørsmålet. Freden kommer når du får god samvittighet, og den gode samvittigheten kommer når du har fått tilgivelse. Gud tilgir deg med en gang du kommer til ham.

Det er flott at du irriterer deg over din synd fordi det betyr at du er klar over den. Les gjerne hele 1. Johannes brev kapittel 1. I vers 9 står det: «Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra urettferdighet.» Det er faktisk noe som skjer når du kommer til Jesus. I det øyeblikk at synden er borte er du ren og rettferdig, himmelen verdig. Og du er Jesus lik.

I det øyeblikk at synden er borte er du ren og rettferdig, himmelen verdig.»

Har du gjort noe imot et annet menneske så må du også gå til det menneske og få tilgivelse. Gå til Gud og gå til mennesker. Da kommer freden. «Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod renser oss fra all synd.»

Vil du ha et synlig bevis for at du er tilgitt, så gå til nattverd. Tror du så at du har fått syndenes forlatelse når du har gått til nattverd, ja da har du syndenes forlatelse.

Dersom du ikke føler det så er det bare dine egne følelser som lurer deg og du kan fortelle det til Jesus i Bønn. Jeg har i alle fall opplevd at freden kommer da.

Alt dette må gjentas mange ganger i livet. Vi blir ikke kvitt synden. Tar du bort føttene dine kan du fremdeles gjøre syndens gjerninger med dine armer. Tar du armene bort kan du fremdeles uttale syndige ting med din tunge. Tar du tungen bort kan du fremdeles tenke syndige tanker med din hjerne. Tar du hjernen bort er du død.

Som et Guds barn kan du komme til ham og bli vasket og skiftet på akkurat som et barn gjør når det kommer hjem til mor. «

Livene våre er smittet av synd, derfor nytter det ikke å streve med å bli kvitt den. Du kan gjøre så mange gode gjerninger og være så snill du vil. Apostelen Paulus spør i Rom 7,23 – 24, og han kommer selv med svaret: «Jeg elendige menneske! Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme!? Gud være takk, ved Jesus Kristus vår Herre! Jeg, som jeg er, tjener da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.» (Rom 7,23 – 24 og Rom 8,1)

Det er ikke strev å komme til Jesus. Som et Guds barn kan du komme til ham og bli vasket og skiftet på akkurat som et barn gjør når det kommer hjem til mor. Jesus elsker deg og du behøver ikke å pynte deg med dine gjerninger før du kommer. Og gjerningene de kommer. Det blir ikke noe strev heller fordi du får lyst til å gjøre gode gjerninger. Når det gjelder kjærligheten, så kommer den også fra Jesus. «Vi elsker fordi han elsket oss først.» 1. Johannes brev 4,19.

Lykke til med livet ditt.

Av Martin Birkedal

Ill.foto: Oberazzi on flickr.com

Svaret er skrevet av Martin Birkedal

Lurer du på noe? Flere Spørsmål & Svar finner du under Påfyll.

Vil du sende inn ett spørsmål gjør du det under Kontakt Oss.