Fundamentet for min identitet

Fundamentet for min identitet

Anne (21) skriver om sine favorittbibelvers og at hun har funnet sin identitet i Jesus.

Andakter av og for unge

Søndagsandaktene på iTro er skrevet av og for unge. Andaktene baserer seg på et av skribentens  favorittbibelvers eller 5 grunner til at de er kristne.

Kunne tenke deg å skrive en andakt for iTro? Ta gjerne kontakt med oss her.

I en verden som stadig prøver å fortelle oss hvem vi skal være og hva som definerer oss, er det lett å miste fotfestet og føle seg usikker på egen identitet.

Det kan for eksempel være at man legger sin identitet i hva man får til. Etter ett år på bibelskole, fikk jeg gjennom undervisning og tillit større forståelse for hvem jeg er i Jesus.

Dette verset minner meg om at vår identitet som Guds barn ikke er basert på ytre prestasjoner, sosial status eller selvoppfatning.

Ved å tro på Jesus, har man en uforanderlig kilde til identitet.

Identitet som Guds barn

Et av mine favorittbibelvers står i Johannes:

«Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» (Joh 1,12)

Dette verset minner meg om at vår identitet som Guds barn ikke er basert på ytre prestasjoner, sosial status eller selvoppfatning. Vår identitet blir formet av Guds ubetingede kjærlighet og nåde når vi tar imot Jesus som vår frelser. Vi blir en del av Guds familie, en arving av hans løfter og et bilde av hans kjærlighet til verden.

Gud formet oss med en hensikt og et formål.

Dette gir oss en urokkelig trygghet i hvem vi er, uavhengig av hva verden måtte si om oss. I Guds øyne er du dyrebar, ubetalelig, verdifull og høyt elsket.

Skapt i Guds bilde

Neste vers har også hatt en betydning for livet mitt. Da jeg for noen år siden leste dette verset, ga det plutselig enda mer mening.

«Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem.» (1 Mos 1,27)

Verset viser oss at Gud har skapt oss i sitt bilde, akkurat slik Gud ville at vi skulle være. Helt unik, høyt elsket og verdifull.

Identitet i Jesus

Vår identitet er ikke bare resultatet av tilfeldige hendelser, men en bevisst handling av Guds kjærlighet og skaperkraft. Gud formet oss med en hensikt og et formål. Vår identitet i Jesus gir oss et oppdrag – å være hans representanter på jorden, å spre hans kjærlighet, nåde og sannhet gjennom våre handlinger og ord.

Vi er ikke bare biologiske vesener, men åndelige skapninger som bærer Guds bilde i oss. Vår verdi er derfor dypt forankret i vår opprinnelse som Guds skaperverk. Når Gud får definert oss, ser vi at vi har en uendelig stor verdi!

Vår verdi kommer ikke fra våre feil eller suksesser, men fra Guds ubetingede kjærlighet. La oss derfor daglig minne oss selv om vår identitet i Jesus.

Lightstock / Håkon Rydland

Andakter av og for unge

Søndagsandaktene på iTro er skrevet av og for unge. Andaktene baserer seg på et av skribentens  favorittbibelvers eller 5 grunner til at de er kristne.

Kunne tenke deg å skrive en andakt for iTro? Ta gjerne kontakt med oss her.