– Vi har en far å komme til, en som tilgir oss for alt vi har gjort

– Vi har en far å komme til, en som tilgir oss for alt vi har gjort

Sjekk ut fire av grunnene som gjør at Malene Gausel (16) velger å være kristen!

Andakter av og for tenåringer

Søndagsandaktene på iTro er skrevet av og for tenåringer. Andaktene kan basere seg på et av skribentens  favorittbibelvers eller 5 grunner til at de er kristne.

Er du mellom 13-19 år, og kunne tenke deg å skrive en andakt for iTro? Ta gjerne kontakt med oss her.

Når jeg først ble spurt om hva de viktigste grunnene til at jeg er kristen er, måtte jeg tenke hardt, for det er så mange grunner jeg kunne nevnt.

Men her er noen av de jeg synes er aller viktigst!

Det ble mer naturlig for meg å snakke med folk om troen.

Oppvokst i kristent hjem

Jeg har vært heldig å fått vokse opp i et kristent hjem, der troen og Bibelen har stått nært. I tillegg har jeg fått gå 10 år på Jærtun Lutherske Friskole, en fantastisk skole hvor jeg fikk vokse i troen og gode kristne venner for livet.

Dette har hjulpet meg veldig og det ble mer naturlig for meg å snakke med folk om troen og hva det innebærer at Jesus tok bort alle syndene våre!

Gud hører oss og vi kan få komme med alt til ham.

Opplevd kraft i bønn

Vi ber, og det kan føles litt håpløst å be til noe man ikke ser. Men når vi får bønnesvar, blir helbredet eller får se andre bli helbredet, vil man oppleve at det er kraft i bønn.

Og hvis man ikke opplever å få bønnesvar, så er det fordi Gud vet bedre enn oss og har en bedre plan enn hva vi greier å se.

Dette er fint, for da vet man at Gud hører oss og vi kan få komme med alt til ham. Slik som det står:

«Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk.» (Fil 4,6)

Vi kan komme med alt vi har på hjertet og vite at Gud står med åpne armer og vil høre på oss.

Gud tilgir

Alle sammen synder, du og jeg! Vi gjør ting vi vet er galt; som å lyve, baksnakke og så videre… Og i grunnen er vi fortapt når vi har syndet, men Jesus døde på korset for oss, slik at vi skal få komme til himmelen og bli en del av Guds rike.

Gud har tilgitt oss for våre synder, det er godt å vite når vi synder på ny og på ny.

I Ef 4, 32 står det:

«Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet så dere tilgir hverandre, liksom Gud har tilgitt dere i Kristus.» (Ef 4,32)

Gud har tilgitt oss for våre synder, det er godt å vite når vi synder på ny og på ny. Men vi har en far å komme til, en som tilgir oss for alt vi har gjort. Allikevel skal vi være gode og vise barmhjertighet, som det står i efeserne.

Bibelen

Guds ord er så viktig, og vi kan finne mange gode og oppmuntrende ord i Bibelen. Vi kan søke Bibelen for gode ord når ting i hverdagen blir krevende. Det har vært veldig godt for meg!

Gud skal tørke bort hver tåre og at vi skal få hvile hos ham.

«Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile» (Matt 11,28)

Dette er bare ett eksempel på hvor god Gud er og hvor mye trøst vi kan få i Bibelen. Slik som det står i Bibelen, at Gud skal tørke bort hver tåre og at vi skal få hvile hos ham. Det er trygt og godt å vite!

Dette var fire av mine grunner til at jeg er kristen!

Lightstock / Håkon Rydland

Andakter av og for tenåringer

Søndagsandaktene på iTro er skrevet av og for tenåringer. Andaktene kan basere seg på et av skribentens  favorittbibelvers eller 5 grunner til at de er kristne.

Er du mellom 13-19 år, og kunne tenke deg å skrive en andakt for iTro? Ta gjerne kontakt med oss her.