At Gud grep inn i Marias liv er grunnlaget for at Guds største inngrep i denne verden kan nå oss alle

At Gud grep inn i Marias liv er grunnlaget for at Guds største inngrep i denne verden kan nå oss alle

Dagens bibeltekst gjennomsyres av at Gud har makt og vilje til å gripe inn. Og at han alt har gjort det.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Luk 1, 26-38

Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety.

Men engelen sa til henne: «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid; det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Engelen svarte: «Den hellige ånd skal komme over deg, og Den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn.

Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned. For ingen ting er umulig for Gud.» Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.

Maria budskapsdag

Ja dere, ni måneder til jul! Etter at man ble enig om at feiringen av Jesu fødsel skulle gjøres mot slutten av desember måtte nødvendigvis markeringen av når Jesus begynte sitt kroppslige liv på jorden plasseres i riktig tid før dette.

Rundt ni måneder tar jo et svangerskap fra unnfangelse til fødsel. Derfor markeres denne søndagen som «Maria budskapsdag»; dagen Maria fikk budet om underet i magen. Det er et Guds under hver gang et nytt menneske blir til. Ekstra spesielt var det likevel når Jesus ble menneske.

Jesus begynte nemlig sitt jordeliv uten en manns inngrep. Jomfrufødsel. Det var Gud som grep inn. På en underfull måte hadde også Jesu søskenbarn, han som skulle bli døperen Johannes, blitt unnfanget seks måneder tidligere. Det skjedde på «vanlig måte», men var likevel uvanlig fordi foreldrene egentlig var for gamle til å få barn.

Vilje og makt til å gripe inn

Det er engelen som forteller Maria om dette og minner henne på det som forandrer alt når vi har med Gud å gjøre: «For ingen ting er umulig for Gud».

Her mener jeg vi er ved kjernen av budskapet også for vår del i dag: Gud har makt og vilje til å gripe inn. Og han har gjort det.

Hele teksten gjennomsyres av dette:

  • Engelen Gabriel sendes fra Gud.
  • Engelen kom til Maria og sa.
  • Gud skaper et liv i Maria ved at Den Hellige Ånd kommer over henne.
  • Elisabet er også med barn «for ingen ting er umulig for Gud».

For en person som kjenner Det gamle testamentet vil det i tillegg være svære flashlights underveis om et enda større inngrep fra Gud. Det hagler nemlig med oppfylte profetier i det som sies. Her følger ordene med henvisninger. Slå dem gjerne opp for å se hvor fint Gud har sydd det hele sammen:

  • Det ble «en mann av Davids ætt». Slektstreet til Jesus kan følges i Matteus 1:1-16
  • Barnet ble født av en jomfrue. Jesaja 7:14
  • Han skulle få Davids trone. 2. Samuelsbok 7:12 og Jesaja 9:6
  • Han skulle være konge i Jakobs hus til evig tid. Daniel 7:14 og Mika 4:7

Vi skal la oss fascinere av Guds mirakuløse inngrep da Jesus ble menneske. Og så skal vi overveldes av hans store kjærlighet til oss når vi skjønner at dette var planlagt fra evighet av og hintet om gjennom hele menneskets historie slik vi kjenner den i Bibelen.

En mektig Gud

Gud er en mektig Gud. Han grep inn i Marias liv og hun stilte seg til disposisjon for ham. Det er grunnlaget for at Guds største inngrep i denne verden også kan nå deg.

Det vi leser om i teksten over er starten på denne inngripen. Fortsettelsen var at Jesus Kristus levde et menneskeliv fullstendig i tråd med Guds vilje. Som uskyldig for straff ble han likevel henrettet på et kors. Når han der ropte «det er fullbrakt» var det derfor på dine vegne. At han ble reist opp fra de døde tre dager etterpå bekreftet dette: Guds frelsende inngrep i denne verden er gyldig.

Dermed kan Guds inngrep nå sitt endelige mål ved at «hver den som tror på Ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv» (Joh 3:16). Det gjelder deg.

Se 60 sekunder om ordet «håp» nedenfor.  Denne videoen er laget av foross.no i samarbeid med Logos Bibelundervisning

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.