Bare billedlige historier?

Bare billedlige historier?

I religionsboka mi står det at GT-historiene om Kain og Abel, Noahs ark og Babels tårn er "billedlige framstillinger". Er det noe jeg ikke har fått med meg?

Spørsmål og svar

Lurer du på noe? Send inn spørsmålet ditt tiliTro@nlm.no,eller påfacebooksida vår.Eller kanskje finner du svar iSpørsmål og Svar-spalten vår.

Dette svaret er skrevet av Johnny Vågen. Han er lærer på Fjelltun Bibelskole.

«I religion har vi nå om kristendommen, og i dag leste jeg denne setningen i boka:

«Så følger flere fortellinger om synd og det onde: fortellingen om Kain som dreper sin bror Abel, og fortellingene om Noahs ark og Babels tårn. Disse fortellingene kalles urhistorien og er metaforiske, det vil si at de er billedlige framstillinger.»

Det står vel ingenting om at de bare er metaforer og billedlige? Er det noe jeg har gått glipp av eller? Hvordan er det man kan si at «dette er noe som har skjedd» og «dette er bildet»? Hvordan kan man «ta bort» noen deler? Det er greit nok med Jesus lignelser, der står det at de er lignelser. Men hva med resten? Er det noe jeg ikke har fått med meg om at det ikke faktisk har skjedd?»

Jeg har større tillit til Jesus og apostlenes vitnesbyrd

Dersom en leser  Bibelen med sin kritiske fornuft, er det fristende å plassere alt som virker fremmed og overnaturlig som noe metaforisk/billedlig. Men lar en seg overbevise av Bibelens eget vitnesbyrd om den allmektige Gud og hans frelsesgjerninger, vil en ta utgangspunkt i Bibelens egen forståelse av det som fortelles.

Dersom det ikke finnes tydelige spor i den nære sammenhengen eller i Bibelen for øvrig om at noe er billedlig ment, skal du med frimodighet ta det bokstavelig og konkret. NTs bruk av GT er ikke minst viktig. Jeg har mye større tillit til Jesus og apostlenes vitnesbyrd om fortellingene i GT enn til noen bibelkritisk forsker.

Slik omtales også Kain og Abel som historiske personer

I tillegg til  det som nevnes i sitatet fra læreboka di, er det mange som hevder at også Adam er oppdiktet. Men han blir omtalt som en historisk person på lik linje med de andre i Jesu ættetavle (Luk 3,38). Og han er tydelig det første mennesket, siden han blir kalt «Guds sønn».

I Rom 5,12-14 blir Adam omtalt som en antitype (et forbilde med motsatt betydning) på Jesus. Skal dette ha mening, er det klart at det forutsettes at begge er historiske personer som stamfedre til hver sin ætt – den ene av syndige mennesker og den andre av mennesker frelst ved tro på Jesus.

Slik omtales også Kain og Abel som historiske personer i NT (Heb 11,4; 12,24; 1 Joh 3,12). Når det foretas en sammenligning mellom Jesu blod og Abels blod, er det tydelig at det er snakk om fysisk blod av historiske personer. Selve den tragiske hendelsen ser vi også blir bekreftet som historisk.

Noah hører til i Jesu ættetavle på lik linje med de andre

På samme måten  blir fortellingen om Noahs ark omtalt som en historisk begivenhet. Noah hører til i Jesu ættetavle på lik linje med de andre (Luk 3,36). Og situasjonen ved Jesu gjenkomst blir sammenliknet med Noahs tid (Matt 24,38. Heb 11,7 og 2 Pet 2,5), og bekrefter også byggingen av arken og den påfølgende vannflommen.

Babels tårn blir ikke nevnt i NT. Men slik denne fortellingen er plassert i GT – mellom to ættetavler, er det tydelig at den skal tas historisk (1 Mos 11,1-9).

Håper dette kan gi deg enda større frimodighet til å hevde Bibelens sannhet!

Med vennlig hilsen
Johnny Vågen

 

Foto: an untrained eye/flickr.com