Da den lamme mannen ble helbredet

Da den lamme mannen ble helbredet

Den lamme mannen får både tilgivelse og fysisk helbredelse gjennom møte med Jesus.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Dagens bibeltekst er hentet fra Bibelselskapets 2011-oversettelse.

Mark 2, 1-12

Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Det samlet seg så mange at de ikke fikk plass, ikke engang utenfor døren.

Mens han forkynte Ordet for dem, kom de til ham med en som var lam. Det var fire mann som bar ham. Men de kunne ikke komme fram til ham på grunn av trengselen.

Derfor brøt de opp taket over stedet der han var, laget en åpning og firte ned båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Sønn, syndene dine er tilgitt.»

Nå satt det noen skriftlærde der, og de tenkte med seg selv: «Hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud! Hvem andre kan tilgi synder enn én – det er Gud?»

Straks visste Jesus i sin ånd at de tenkte slik, og han sa til dem: «Hvorfor går dere med slike tanker i hjertet? Hva er lettest å si til den lamme: ‘Syndene dine er tilgitt’ eller: ‘Stå opp, ta båren din og gå’? Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder» – og nå vender han seg til den lamme – «Jeg sier deg: Stå opp, ta båren din og gå hjem!»

Og mannen reiste seg, tok straks båren og gikk ut rett for øynene på dem, så alle ble ute av seg av undring. De priste Gud og sa: «Noe slikt har vi aldri sett.»

Syndstilgiveren Jesus

Denne søndagen er den femte i kirkeårets åpenbaringstid. Etter jul gikk vi i år fra de vise menn som hyller Jesus som konge, via tekster om Jesus som syndebukken, mirakelgjøreren og helbrederen, til Jesus som i dagens tekst er syndstilgiveren. I hele åpenbaringstiden feirer vi at Jesus står frem for oss og viser hvorfor han er kommet til jorden.

Vi er i Kapernaum, i byen som i disse årene var Jesu hjemsted, og Jesus er blitt ganske populær. I et normalt hus i Kapernaum er det ikke god plass til en mann på en båre. Flere av husene har et lite rom på bare fem meter i bredden, og her inne er det nå stappfullt med mennesker som vil høre hva Jesus sier.

Jesus ser troen

Husene har tak som kan brukes som tilholdssted eller overnatting på varme sommernetter. De ble bygget med tykke bjelker av tre og dekket av kvister og leire. Lite vet vi om huseierens reaksjon, men nå kommer noen desperate menn og bryter opp taket hans, alt for å hjelpe sin lamme kamerat.

Jeg lurer på hvordan det så ut når båren nærmet seg hodene til Jesu tilhørere, og folk presset seg mer sammen i hjørnene for å slippe båren trygt ned foran Jesus.

Jesus som Gud hadde evnen til å tilgi oss vår skyld.

Vi hører ikke om at den lamme i teksten bekjenner sin synd eller at vennene hans bringer det på banen. Det er Jesus som ser troen til vennene, og reagerer med å gi den lamme tilgivelse for syndene hans. Jesus visste at den lamme mannen syndet som alle. Han visste hva mannen først og fremst trengte.

For vår skyld

Tilgivelse er ikke noe vi kan se bort fra i Jesu budskap. Jesus som Gud hadde evnen til å tilgi oss vår skyld. Dette går igjen i hele livet hans og topper seg på Golgata da han beviste hvorfor han kunne tilgi oss. Han tok på seg vår synd og skyld, og utslettet skyldbrevet som var skrevet mot oss (Kol 2:14). Han betalte gjelden vår, og vi står igjen gjeldfrie.

Dette tror vi på. Dette bekjenner vi sammen i kirken. Den tredje artikkelen i vår apostoliske trosbekjennelse lyder: «Jeg tror på Den hellige ånd, (…), syndenes forlatelse, …». Å få våre synder tilgitt er noe vi alle trenger, alltid. Og Gud er alltid nådig. Han kjenner våre tanker og vår tro.

Tilgivelse og helbredelse

Troen gjør at vi ser vårt behov for tilgivelse, og den gir oss ønsket om å gjøre Guds vilje. Hvordan kan vi fortsette å synde når vi er tilgitt? Skal vi synde mer og utnytte Guds tilgivelse? Nei langt ifra, sier Paulus (Rom 6:1-2).

Den lamme mannen får både tilgivelse og fysisk helbredelse gjennom møte med Jesus. Han reiser seg, tar med båren sin og vandrer frimodig ut av det huset han kom lam inn i. Åpningen i taket er der som en påminnelse om hva menneskene i Kapernaum var vitne til i dag. De priser Gud, Han som i Jesus har kommet ned til dem og flyttet inn i deres nabolag.

Jon Olav Selstø

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Dagens bibeltekst er hentet fra Bibelselskapets 2011-oversettelse.