Da Gud ble som meg

Da Gud ble som meg

Ikke noe juks da Gud ble menneske!

"Jesus ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria".

Det som står beskrevet her er antagelig det rareste som har skjedd i verdenshistorien. Gud blir menneske! Han som er Gud, og fortjener at vi tilber ham, har plutselig blitt en av oss!

Og dette var ikke noe sånt jukseopplegg der det bare så ut som Jesus var et menneske, og han levde på en salgs autopilot eller noe sånt. Nei, han både gråt, var trøtt ogble sulten, akkurat som oss andre.Bibelen forteller oss også at han ble født på vanlig vis, han var fullt ut et menneske. Vi vet til og med hvem som var moren hans, nemlig Maria.

Jesus satte seg inn i min situasjon – helt bokstavelig

Av og til kan vi høre at det er så flott å vite at Gud ble menneske, fordi da forstår han jo så godt hvordan vi har det, og at det er jo så flott å vite, at han har opplevd de samme tingene som oss, og kan sette seg inn i vår situasjon. Og dette er sant og flott! Men det at han skulleforstå osser kanskje ikke den eneste grunnen til at han ble menneske.

For Jesus gjorde mye mer enn det. Hanforstårikke bare hvordan jeg har det som menneske. Nei, han satte seg faktisk inn i min situasjon, ikke barementalt sett, menogsåhelt bokstavelig! Hanlevdefaktisk det livet jeg skulle levd, ogdødeden døden jeg hadde fortjent å dø!

Gud er villig til å gjøre ganske rare ting

Men Jesus er samtidig Gud. Det står det tydelig i Bibelen. Det var ikke Josef som var faren, Maria ble ikke gravid på vanlig måte. Det var Den Hellige Ånd som unnfanget ham, det er altså Gud selv som er Jesu far. Det er joderforJesus kaller seg ”Guds sønn”.

I september var temaet på iTro ”Så rart”. Da skrev Odd Inge Aas en sak som het ”Rarest av alt”, og den handler om akkurat dette. Hvor rart det er at Gud faktisk ble menneske, og hvordan han kan være både Gud og menneske!

Men en ting jeg har lært om Gud er at hans kjærlighet til oss er så sterk at han vil være villig til å gjøre ganske rare ting for å frelse oss, selv om det altså skulle være det rareste av alt…

Foto: Fotolia

I denne serien går vi gjennomtrosbekjennelsenfor å bli litt sikrere på hva det er vi egentlig tror på.

Siden det er Gud vi tror på er det han trosbekjenneslen handler om. Den sier noe om hvem Gud er.

Trosbekjennelsen har tre deler, én for hver av de tre personene itreenigheten. Først står det om Gud Fader, deretter om Jesus og så om Den Hellige Ånd.